ΕφΑθ 4507/2018 [Ευθύνη από επενδυτικές υπηρεσίες], Βλ. σχετ. μελέτη Σ. Κιτσάκη, σελ. 1312

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 12, Δεκέμβριος 2018

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΕφΑθ 4507/2018* Πρόεδρος: Φ. Μανώλαρος Εισηγήτρια: Ε. Καραχάλιου Δικηγόροι: Μ. Φερφέλη, Μ. Μαρκουλάκος Τοποθέτηση χρημάτων εναγόντων σε νέα τραπεζικά προϊόντα κατόπιν συμβουλής των προστηθέντων υπαλλήλων της εναγόμενης τράπεζας. Σύναψη σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και σύμβασης αγοράς Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ). Παράλειψη της εναγόμενης τράπεζας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της: εκτίμηση των συμφερόντων των πελατών-εναγόντων, διαφώτιση, παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης και προειδοποίηση αυτών. Πολυπλοκότητα επενδυτικού προϊόντος. Η εναγόμενη τράπεζα υπέχει αδικοπρακτική ευθύνη έναντι των εναγόντων, επειδή, με απατηλή συμπεριφορά, τα προστηθέντα όργανά της προκάλεσαν στους ενάγοντες, όντες συντηρητικοί πελάτες, την απόφαση επένδυσης στα κρίσιμα ΜΑΕΚ, περιστάνοντας ότι τα εν λόγω προϊόντα αποτελούσαν ασφαλή τοποθέτηση. Ορθά έκρινε το πρωτόδικο δικαστήριο κάνοντας δεκτή την αγωγή. Διατάξεις: άρθρα 281, 288, 298, 330, 914 ΑΚ Στην προκειμένη περίπτωση, οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι με την από 22.7.2014 και με αρ. κατάθ. .../2015 αγωγή τους ισχυρίστηκαν ότι οι αναφερόμενοι στο εν λόγω δικόγραφο υπάλληλοι-προστηθέντες της νομίμως εγκατεστημένης στην Ελλάδα πρώτης εναγόμενης και ήδη, εκκαλούσας Τραπεζικής εταιρείας, με την οποία συναλλάσσονταν στο πλαίσιο της συνάψεως συμβάσεων τραπεζικών καταθέσεων χρημάτων, προθεσμιακών καταθέσεων, καθώς και αγοράς Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου (Μ.Α.Κ.), έχοντας αναπτύξει πολυετή σχέση εμπιστοσύνης, τους συνέστησαν με πρωτοβουλία της πρώτης εναγομένης, κατά το Μάιο του έτους 2011 και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.