ΕφΚέρκυρας 18 /2000

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2001, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστές: Γ. Πανουτσακόπουλος, Πρόεδρος Εφετών, Μ.-Ά. Κυριαζής, Δ. Μπαλιάκα, Εισηγήτρια, Εφέτες. Δικηγόροι: Α. Παγιατάκης, Π. Παγκράτης Ξενοδόχοι. Allotment-έννοια. Προθεσμία ακύρωσης κρατήσεων τουριστικού γραφείου και αποζημίωση ξενοδόχου. Ειδική αυστηρότερη μεταχείριση τουριστικού γραφείου έναντι μεμονωμένου πελάτη. Επειδή το άρθρο 3 της 503007/19-1-1976 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ «περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών» (ΦΕΚ 166 Β) που εκδόθηκε με εξουσιοδότηση του α.ν. 1565/1950, όπως αυτός κυρώθηκε με το ν. 1624/51 και συμπληρώθηκε με τα ν.δ. 3430/1955, 4109/1960 και 201/1974, σε συνδυασμό και με το άρθρο 4 του Δ/τος της 14ης Νοεμβρίου 1983 «περί προσόντων ξενοδόχων και Ξενοδοχείων», ορίζει τα εξής: «Ο παραγγείλας δωμάτια με προκαθορισμένη την χρονική περίοδο χρησιμοποιήσεώς των και μη τελικώς χρησιμοποιήσας ταύτα δι’ όλην ή μέρος της περιόδου, οφείλει να αποζημιώσει τον ξενοδόχον με το ήμισυ της συμφωνηθείσης τιμής δια την περίοδον που δεν εχρησιμοποιήθησαν. Εάν όμως ο πελάτης προειδοποίησε τον ξενοδόχον προ 21 τουλάχιστον ημερών τότε απαλλάσεται της αποζημιώσεως, υποχρεωμένου του ξενοδόχου εις την άμεσον επιστροφή τυχόν εισπραχθείσης προκαταβολής. Εξάλλου, κατά το άρθρο 12 παρ. 3 της ίδιας αποφάσεως «εις περίπτωσιν καθήν το τουριστικόν γραφείο ή ο ταξιδιωτικός οργανισμός δεν καλύψει το συμφωνηθέν κατώτατον όριον του ALLOTMENT εκάστου μηνός, ο ξενοδόχος δικαιούται αποζημιώσεως υπολογιζομένης επί της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.