ΜονΠρΘεσπρωτίας 457 /2000

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2001, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστής: Β. Γκόγκας, Πρωτοδίκης Δικηγόρος: Κ. Σιντόρης Προσωπική κράτηση για εμπορικά χρέη. Εξακολουθεί να ισχύει, εκτός αν ο έμπορος ισχυρισθεί και αποδείξει αδυναμία του περί την καταβολή του χρέους αυτού. Ο ενάγων εκθέτει στην υπό κρίση από 3-4-2000 αγωγή (αριθμ. Καταθ. 135/8-4-2000) ότι ο εναγόμενος είναι έμπορος διώκει δε να διαταχθεί εναντίον του η προσωπική κράτηση, ως μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως της υπ' αριθμ. 32/1997 διαταγής πληρωμής του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, δυνάμει της οποίας υπεχρεώθη να καταβάλει σε αυτόν 3.336.000 δραχμές μετά των νομίμων τόκων και λοιπών εξόδων. Η αγωγή αυτή παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρ. 1047 § 1 του ΚΠολΔ), είναι νόμιμη (βλ. ήδη ΑΠ 253-4/2000 ΕλΔνη 41.1000) ερειδομένη επί των διατάξεων των άρθρ. 1047 § 1 και 1049 § 1 του ΚΠολΔ, 1 του ΕμπΝ και 2 του β.δ. 2/14 Μαΐου 1835 «Περί της Αρμοδιότητος των Εμποροδικείων» και πρέπει να ερευνηθεί κατ' ουσίαν. Όπως δε προκύπτει από την υπ' αριθμ. 4744/10-5-2000 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών Λ. Ιορανίδη, την οποία επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμον, η οποία αναφέρεται στην αρχή...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.