ΕιρΚέρκυρας 43 /2001

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2001, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστές: Ν. Σακκάς, Ειρηνοδίκης Λευκίμμης Δικηγόροι: Ε. Τσαγκαλίδου, Σ. Ιωάννου Αίτημα καθορισμού αποζημίωσης λόγω κατάργησης δουλείας. ΓΟΚ και προϋποθέσεις κατάργησης δουλειών. Αποζημίωση, εφόσον οι οικοδομικές εργασίες που θα γίνουν με βάση νόμιμη άδεια καταστούν αδύνατη την άσκηση της δουλείας. Εξαιρείται η δουλεία διόδου. Επειδή κατά το άρθρο 75 παρ. 1 β.δ. 9-8/30-9-55 «Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους» απαγορεύεται η καθ'οιανδήποτε τρόπο σύσταση οιασδήποτε ιδιωτικής δουλείας επί των ακινήτων μη ρητώς προβλεπομένης υπό του παρόντος εφόσον αυτή επάγεται περιορισμό της εγέρσεως ή της επεκτάσεως των οικοδομικών ή εγκαταστάσεων αυτών μέχρι των μεγίστων ορίων των επιτρεπομένων εκάστοτε υπό των πολεοδομικών και οικοδομικών διατάξεων. Συμφωνίαι περί συστάσεως τοιούτων απηγορευμένων δουλειών συναπτόμενες μετά την ισχύ του παρόντος είναι εξ αρχής άκυροι. Ειδικώς ως προς τις δουλείες το άρθρ. 75 παρ. 2 ορίζει, ότι κατ'εξαίρεση δεν καταργούνται οι ακόλουθες δουλείες και αν ακόμη επιδιώκεται εκτέλεση εργασιών ανοικοδομήσεως νέας ή επεκτάσεως υφισταμένης οικοδομής α) η δουλεία διόδου … β) η δουλεία κοινού σκελετού (άρθρ. 50 παρ. 7) και γ) η δουλεία κοινών αυλών φωτισμού και αερισμού των όμορων οικοδομών (άρθρ. 33 και 8). Περαιτέρω και κατά το άρθ. 100 παρ. 1 του ν.δ. 8/73 «Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού» απαγορεύεται η καθ'οιονδήποτε τρόπο σύστασις δουλειών επί...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.