ΕΑ ΣτΕ 22 /2005

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 5/2005, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

(Άρθρο 52 του Π.Δ./τος 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του N. 2721/1999) Δικαστές: Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, Γ. Παπαγεωργίου, Αικ. Χριστοφορίδου, Σύμβουλοι Εισηγητής: Αικ. Χριστοφορίδου, Σύμβουλος Δικηγόροι: Π. Τσακούλια, Κ. Μπουχάγιαρ, Γ. Δημητούλης Άρθρο 52 Π.Δ. 18/1989. Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης (υπηρεσία που ανάγεται στην κατηγορία 11 του Παραρτήματος ΙΑ του Π.Δ. 346/1998). Το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού ανέρχεται σε 90.000 ευρώ και, συνεπώς, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 92/50. Έτσι, η κρινόμενη αίτηση αποτελεί αίτηση αναστολής και όχι αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν. 2522/1997. Άρθρα 14 παρ. 5 και 17 Π.Δ. 346/1998 και άρθρο 10 παρ. 6 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999). Εκπρόθεσμη υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό συγχωρείται όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Έννοια ανωτέρας βίας. Επειδή με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Κερκυραίων, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και σε τρεις εφημερίδες στις 18.12.2003, προκηρύχθηκε δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση καθηκόντων συντονιστή για το πρόγραμμα «ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπτυξης στις περιοχές Εβραϊκή και Σπηλιά της παλιάς πόλης Κέρκυρας» και προϋπολογισθείσα δαπάνη 90.000 ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης. 3.532.578 ευρώ. Με το άρθρο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.