ΕφΚερκύρας 37 /2005

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 5/2005, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστές: Α. Γεωργόπoυλoς, Πρόεδρος Εφετών, Γ. Αναστασάκος και Θ. Γκατζoγιάννης, Εισηγητής, Εφέτες Δικηγόροι: Σ. Γερακάρης, Μ. Δουκάκη Εμπορική μίσθωση. Άρθρο 15 Π.Δ. 34/1995. Αν κατά το χρόνο της παράδοσης στο μισθωτή του μισθίου αυτό έχει πραγματικό ελάττωμα που εμποδίζει ολικά ή μερικά τη συμφωνημένη χρήση ή, αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης εμφανίστηκε τέτοιο ελάττωμα, τότε ο μισθωτής έχει δικαίωμα μείωσης ή μη καταβολής του μισθώματος, ακόμα δε και καταγγελίας της σύμβασης υπό τους όρους του άρθρου 585 ΑΚ, έστω και αν δεν υπάρχει υλική αποβολή από το μίσθιο, εφόσον, εξαιτίας του προβαλλόμενου από αυτόν ελαττώματος, αναιρείται η δυνατότητα να κάνει ελεύθερη ή ανενόχλητη χρήση κατά τους όρους της σύμβασης. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 574, 576, 585 και 587 του Αστικού Κώδικα, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 34/1995, έχουν εφαρμογή και επί των εμπορικών μισθώσεων (ΑΠ 1609/00 ΕλλΔνη 42.718, ΑΠ 1591/00 ΕλλΔνη 42.1326), προκύπτει, ότι με τη σύμβαση μισθώσεως ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα. Αν, όμως, κατά το χρόνο της παραδόσεως στο μισθωτή του μισθίου πράγματος, αυτό έχει ελάττωμα, που εμποδίζει μερικά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.