ΜΠρΚέρκυρας 542 /2005 Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 5/2005, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστής: Σ. Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόροι: Θ. Μεταλληνού, Α. Βραδής Πώληση πράγματος. Υπαναχώρηση του αγοραστή από τη σύμβαση κατά ΑΚ 547 λόγω πραγματικού ελαττώματος. Άρθρο 725 παρ. 1 ΚΠολΔ. Για να διαταχθεί το ασφαλιστικό μέτρο της δικαστικής μεσεγγύησης, που αποσκοπεί στη διατήρηση του πράγματος με σκοπό την απόδοσή του αυτουσίου εν καιρώ στο δικαιούχο, απαιτείται, εκτός της επείγουσας περίπτωσης ή της αποτροπής του επικείμενου κινδύνου (άρθρο 682 ΚΠολΔ), και διαφορά περί της κυριότητας, νομής ή κατοχής κινητού ή ακινήτου πράγματος ή οποιαδήποτε άλλη διαφορά περί αυτών, η οποία περιλαμβάνει κάθε ενοχική αξίωση βάσει της οποίας μπορεί να απαιτήσει το πράγμα ο αιτών τη μεσεγγύηση. Τέτοια είναι και η περίπτωση αγοραστή ελαττωματικού πράγματος που, όταν αργότερα υπαναχωρήσει, θα μπορεί να ζητεί τη δικαστική μεσεγγύηση συναλλαγματικών. Τα άρθρα 534, 535, 537, 540 και 522 ΑΚ, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το Ν. 3043/2002, ορίζουν ότι: ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα (534), θεωρείται ότι δεν εκπληρώνει την κατά το προηγούμενο άρθρο υποχρέωσή του και ευθύνεται αν το πράγμα που παραδίδει στον αγοραστή δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση, όπως όταν δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης και ιδιαίτερα για τη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.