ΜΠρΚέρκυρας 24 /2005 Ειδική Διαδικασία

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 5/2005, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστής: Ν. Μανιώτης, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Γ. Κυπριώτης, Ι. Πασπάλα, Ι. Δωρή Κώδικας Δικηγόρων (ΝΔ 3026/1954). Η μεταξύ εντολέα και δικηγόρου συμφωνία για τη λήψη αμοιβής κατώτερης των ελάχιστων ορίων που καθορίζονται στα άρθρα 98 επ. του Κώδικα Δικηγόρων, ανεξάρτητα από το χρόνο σύναψής της (πριν ή μετά από την εκτέλεση της συμφωνημένης εργασίας) και τη μορφή με την οποία συνάπτεται (ως άφεση χρέους κατά ΑΚ 454 ή άλλη συμφωνία), είναι άκυρη και θεωρείται ως μη γενόμενη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική συμφωνία, την αμοιβή θα προσδιορίσει το δικαστήριο. Άρθρο 904 ΑΚ. Η αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι επικουρικής φύσης και μπορεί να ασκηθεί μόνο όταν λείπουν οι προϋποθέσεις της αγωγής από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία, εκτός αν θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά διαφορετικά ή πρόσθετα από εκείνα στα οποία στηρίζεται η αγωγή αυτή. Σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 1 του Ν.Δ. 3026/1954 «περί κώδικος των δικηγόρων», «ο δικηγόρος δικαιούται να λάβει παρά του εντολέως αυτού, αμοιβήν δια πάσαν εργασίαν αυτού δικαστική ή εξώδικον». Κατά το άρθρο 92 παρ. 1 εδ. α και β και παρ. 2 του ίδιου Κώδικα «τα της αμοιβής του δικηγόρου κανονίζονται κατά συμφωνίαν μετά του εντολέως», «εν ουδεμία όμως περιπτώσει επιτρέπεται η αμοιβή να...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.