ΜΠρΚέρκυρας 9 /2005 Ειδική Διαδικασία

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 5/2005, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστής: Θ. Θεοδοσιάδου, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Γ. Παλαιολόγος, Γ. Λιάκουρας Οδηγία 1999/70/ΕΚ. Στόχοι και εξαιρέσεις από την εφαρμογή της. Στις εξαιρέσεις δεν περιλαμβάνονται οι ιδιωτικού δικαίου συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συνάπτονται με το δημόσιο, τους ΟΤΑ ή με ΝΠΔΔ. Άρθρα 1 και 8 παρ. 3 Ν. 2112/1920. Η έλλειψη αντικειμενικού λόγου που να δικαιολογεί τη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας έχει ως αποτέλεσμα την ακυρότητα ως προς τον καθορισμό ορισμένης διάρκειας της σύμβασης (ΑΚ 174) και θεωρείται ότι καταρτίστηκε ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, οπότε η απόλυση του μισθωτού δεν μπορεί να γίνει χωρίς καταγγελία και καταβολή αποζημίωσης. Άρθρο 5 Π.Δ. 81/2003. Ενδεικτική αναφορά αντικειμενικών λόγων που δικαιολογούν τη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου χωρίς να μετατρέπεται η σύμβαση σε αορίστου χρόνου. Κατά το μέρος που το παραπάνω άρθρο αναγνωρίζει ως αντικειμενικούς λόγους που από τη φύση τους δεν δικαιολογούν τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου αντίκειται στην Οδηγία 1999/70/ΕΚ η οποία, ενσωματωθείσα στην εσωτερική έννομη τάξη με το Π.Δ. 81/2003, υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης διάταξης του εσωτερικού δικαίου. Από τη διάταξη του άρθρου 249 παρ. 1, 3 της Ενοποιημένης απόδοσης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (πρώην άρθρο 189 παρ. 1, 3) προκύπτει σαφώς ότι οι Οδηγίες που εκδίδουν προς...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.