ΕφΚερκύρας 16 /2006

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Δ. Ευθυμιάδης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια: Α. Καραγιώργου - Μανέντη, Εφέτης Δικηγόροι: Κ. Βαρδουνιώτης, Μ. Αγγέλη Η εγκατάσταση από τον διαθέτη σε στοιχεία της κληρονομίας που δεν του ανήκουν κατά το χρόνο του θανάτου του, ανεξάρτητα από την ακυρότητα της σχετικής διάταξης της διαθήκης και τις συνέπειες που τυχόν συνεπάγεται στις σχέσεις των συγκληρονόμων, σε καμία περίπτωση δεν επιφέρει ακυρότητα της διαθήκης. Το ειδικό έννομο συμφέρον για την έγερση αναγνωριστικής αγωγής συνίσταται στην εξασφάλιση της βεβαιότητας με το δεδικασμένο της μέλλουσας να εκδοθεί αναγνωριστικής απόφασης αναφορικά με την επίδικη έννομη σχέση. Επομένως, δεν συντρέχει έννομο συμφέρον για την άσκηση τέτοιας αγωγής, όταν η μέλλουσα να εκδοθεί δικαστική απόφαση δεν πρόκειται να δημιουργήσει δεσμευτική βεβαιότητα με το δεδικασμένο της αναφορικά με το αντικείμενο της έριδας των διαδίκων. Ακυρότητα διαθήκης. Επεμβάσεις τρίτου σε κείμενο διαθήκης. Ικανότητα σύνταξης διαθήκης. Aπό το άρθρο 1710 παρ. 1 ΑΚ, το οποίο, ως προσδιοριστικό της έννοιας της κληρονομίας και του κληρονόμου, ορίζει ότι κατά το θάνατο του προσώπου η περιουσία του ως σύνολο (κληρονομία) περιέρχεται από το νόμο ή από διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόμοι), προκύπτει ότι η κληρονομία αποτελείται από τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στον κληρονομούμενο κατά το χρόνο του θανάτου του και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.