ΕφΚερκύρας 2 /2006

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Δικαστές: Δ. Ευθυμιάδης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής: Γ. Αναστασάκος, Εφέτης Δικηγόροι: Ι. Πασπάλα, Ι. Δωρής, Γ. Κυπριώτης Η μεταξύ εντολέως και δικηγόρου συμφωνία για τη λήψη αμοιβής κατώτερης των ελαχίστων ορίων που καθορίζονται στα άρθρα 98επ. του Δικηγορικού Κώδικα, ανεξαρτήτως του χρόνου συνάψεώς της (πριν ή μετά την εκτέλεση της συμφωνημένης εργασίας) και της μορφής, υπό την οποία συνάπτεται (άφεση χρέους του άρθρου 454 ΑΚ ή άλλης συμφωνίας), είναι άκυρη και θεωρείται ως μη γενομένη. Η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ εφαρμόζεται και σε αξιώσεις που στηρίζονται σε κανόνες δημόσιας τάξεως, όπως είναι η αξίωση για οφειλόμενη σε δικηγόρο αμοιβή. Παραγραφή αξιώσεων. Διακοπή παραγραφής. Επειδή κατά το άρθρο 91 παρ. 1 του Κώδικα των Δικηγόρων (κυρ. Ν.Δ. 3026/1954) «ο δικηγόρος δικαιούται να λάβει παρά του εντολέως αυτού, πλην της δαπάνης, δικαστηριακής ή άλλης, την οποίαν εξ ιδίων κατέβαλε και αμοιβήν διά πάσαν εργασίαν αυτού δικαστική ή εξώδικον». Περαιτέρω, κατά το άρθρο 92 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα «τα της αμοιβής του δικηγόρου κανονίζονται κατά συμφωνίαν μετά του εντολέως αυτού εν ουδεμία όμως περιπτώσει επιτρέπεται η αμοιβή να υπολείπεται των εν άρθρω 98 και επόμενα ελαχίστων ορίων». Σύμφωνα δε με το εδάφ. β΄ της τελευταίας αυτής διατάξεως που είχε προστεθεί με την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.