ΤρΔΠρΚερκύρας 244 /2005

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Μαρκάκη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., Εισηγήτρια Δικηγόροι: Σ. Νιάκα, Θ. Νιάκας Σύνταξη γήρατος. Υποχρεώση ΙΚΑ ενημέρωσης των ασφαλισμένων. Σε περίπτωση απονομής σύνταξης γήρατος, ως ημέρα έναρξης καταβολής της σύνταξης πρέπει να ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, εκτός αν η καθυστέρηση υποβολής αυτής οφείλεται, βάσει των συντρεχόντων πραγματικών δεδομένων, στην πλημμελή ενημέρωση του ασφαλισμένου, οπότε η καθυστέρηση δεν μπορεί να αποβεί σε βάρος του με τη μετάθεση του χρόνου της συνταξιοδότησης, καθόσον η χρηστή διοίκηση επιβάλλει υποχρέωση των διοικητικών αρχών να καθιστούν προσιτά στους ασφαλισμένους τα εκάστοτε δεδομένα της ασφαλιστικής τους κατάστασης, κατά τρόπο σαφή και απλό. Επειδή η υπό κρίση προσφυγή, με την οποία επιδιώκεται η ακύρωση της .../27.5.2003 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Κέρκυρας που απέρριψε την με αριθ. πρωτ. .../7.2.2002 ένσταση της προσφεύγουσας κατά της .../13.11.2002 απόφασης του Διευθυντή του ανωτέρω Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α., αφορώσας στην έναρξη της χορήγησης σε αυτή σύνταξης γήρατος, νόμιμα επαναφέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου προς περαιτέρω συζήτηση και κρίση μετά την έκδοση της 276/2004 προδικαστικής απόφασης του και την εκτέλεση των οριζομένων με αυτή. Επειδή στο άρθρο 10 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας και Διαδικασίας Απονομής των παροχών του Ι.Κ.Α. (Α.Υ.Ε. 57440/13.1.1938 ΦΕΚ Β΄ 3) ως ισχύει εν προκειμένω,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.