ΜΠρΒόλου 131 /2005* Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Π. Μπολτέτσος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Ν. Χατζησταματίου, Σ. Σακκάς Η ξενοδοχειακή σύμβαση εγγυημένης κράτησης αποτελεί ιδιαίτερη μη ρυθμιζόμενη στον Αστικό Κώδικα, αλλά οπωσδήποτε επιτρεπτή ενοχική μικτή σύμβαση, η οποία περιέχει στοιχεία μισθώσεως πράγματος, σύμβασης έργου, παροχής υπηρεσιών και πώλησης, επειδή δε προέχει το στοιχείο της μίσθωσης πράγματος, διέπεται κατ΄ αρχήν από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 574 επ. ΑΚ. Η μίσθωση των δωματίων ενός ξενοδοχειακού καταλύματος (κύριου ή μη βλ. άρθρο 9 Ν. 2160/1993) μπορεί να γίνει είτε απ’ ευθείας από τους ενδιαφερόμενους μεμονωμένους πελάτες (ή και ομάδες πελατών), είτε από ταξιδιωτικούς οργανισμούς (tour operator) ή τουριστικά γραφεία (travel agents), που τα διαθέτουν στη συνέχεια στους πελάτες τους. Στη δεύτερη περίπτωση, που χαρακτηρίζεται ως «χονδρική» μίσθωση, πρόκειται για τη λεγόμενη ξενοδοχειακή σύμβαση (hotel contract). Αυτή περαιτέρω μπορεί να εμφανιστεί και υπό τη μορφή της σύμβασης βέβαιης ή εγγυημένης κράτησης, κατά την οποία ο ξενοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει το συμφωνημένο αριθμό κλινών και να προσφέρει τις συναφείς με τη διαμονή παροχές στους εναλλασσόμενους πελάτες του αντισυμβαλλόμενού του ταξιδιωτικού οργανισμού ή γραφείου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έναντι συγκεκριμένου συνολικού μισθώματος, το οποίο αναλαμβάνει να καταβάλλει το τελευταίο ανεξάρτητα από τελική χρήση ή μη των μισθωμένων κλινών. Πρόκειται για ιδιαίτερη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.