ΕιρΚερκύρας 216 /2006 Ειδική Διαδικασία Διαφορών από Πιστωτικούς Τίτλους

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Μπλάντας, Ειρηνοδίκης Δικηγόροι: Χ. Ιωσηφίδου, Σ. Δραγουμάνοβιτς Η διαταγή πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό και δεν είναι δικαστική απόφαση. Επομένως, δεν απαιτείται για αυτή πλήρες αιτιολογικό, αλλά πρέπει απλώς να αναφέρει την αιτία πληρωμής, δηλαδή να προσδιορίζει το είδος της δικαιοπραξίας από την οποία γεννήθηκε η απαίτηση, έστω και συνοπτικά, με τρόπο ώστε να μην γεννάται αμφιβολία από ολόκληρο το περιεχόμενό της ως προς την αιτία πληρωμής, χωρίς όμως να είναι αναγκαία και περιγραφή των περιστατικών που συνιστούν την εν λόγω αιτία. Απαιτήσεις από συναλλαγματική, γραμμάτιο σε διαταγή και πιστωτικούς τίτλους εν γένει δύνανται να καταχωρίζονται σε αλληλόχρεο λογαριασμό, εφ΄ όσον υπάρχει σχετική συμφωνία των μερών. Αν δεν επιτευχθεί είσπραξη της απαίτησης από τον πιστωτικό τίτλο, η σχετική πιστωτική εγγραφή στον λογαριασμό που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια μπορεί να ακυρωθεί με αντίθετη εγγραφή. Για την ενεχύραση τίτλου σε διαταγή αρκεί οπισθογράφησή του σε διαταγή του δανειστή. Αρμοδιότητα δικαστηρίου. Κατά τη διάταξη του άρθρου 623 ΚΠολΔ, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 634 μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφ’ όσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, τα έγγραφα δε αυτά, από τα οποία...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.