ΕιρΚερκύρας 174 /2006 Τακτική Διαδικασία

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Π. Μουτρουπίδου, Ειρηνοδίκης Δικηγόροι: Ε. Παγιατάκη, Κ. Ζερβός Για τη γέννηση ευθύνης προς αποζημίωση από αδικοπραξία απαιτείται παράνομη και υπαίτια (από δόλο ή αμέλεια) συμπεριφορά, επέλευση ζημίας και αιτιώδης συνάφεια μεταξύ παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς και επελθούσας ζημίας. Η παράνομη συμπεριφορά μπορεί να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή παράλειψη. Για την έννοια του παρανόμου δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου απαγορευτικού ή επιτακτικού κανόνα δικαίου, αλλ΄ αρκεί αντίθεση της πράξης στο γενικότερο πνεύμα δικαίου ή στις επιταγές της έννομης τάξης, που επιβάλλουν την υποχρέωση να μην εξέρχεται κανείς με τις πράξεις του από τα όρια που θέτουν τα χρηστά ήθη. Ενώ επομένως όλα τα αδικήματα συνιστούν αδικοπραξία, δεν ισχύει πάντα και το αντίστροφο. Από το άρθρ. 914 ΑΚ συνάγεται ότι για τη γέννηση ευθύνης προς αποζημίωση από αδικοπραξία πρέπει να υπάρχει: α) συμπεριφορά παράνομη και υπαίτια, δηλαδή από δόλο ή αμέλεια (άρθρ. 330 ΑΚ), β) επέλευση ζημίας και γ) αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς του ενός και της ζημίας του άλλου. Η παράνομη συμπεριφορά μπορεί να συνίσταται είτε σε θετική ενέργεια, είτε σε παράλειψη. Για την έννοια του παρανόμου δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου απαγορευτικού ή επιτακτικού κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση της πράξης στο γενικότερο πνεύμα του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.