ΕιρΚερκύρας 8 /2006 Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Μπλάντας, Ειρηνοδίκης Δικηγόροι: Α. Γιαννακούρης, Ν. Σταθόπουλος Οποιοδήποτε σφάλμα εμφιλοχώρησε στην κατασχετήρια έκθεση και όχι μόνον ως προς την περιγραφή, την εκτίμηση ή την τιμή πρώτης προσφοράς, δεν καθιστά την κατάσχεση άκυρη, αλλά παρέχει την ευχέρεια άσκησης της προκείμενης ανακοπής για διόρθωσή του. Αρμοδιότητα εκδίκασης ανακοπής. Στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, λόγω του συνοπτικού της όλης διαδικασίας, δεν απαιτείται ακριβολογία για τη διατύπωση και τον καθορισμό των στοιχείων της αίτησης, αλλ΄ αρκεί τα στοιχεία αυτά να αναφέρονται συνοπτικά χωρίς ωστόσο να γεννάται αμφιβολία για την ταυτότητα του επιδίκου αντικειμένου. Κατά τη διάταξη του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ, όπως η παρ. 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 7β΄ του Ν. 2298/1995: «... Ύστερα από ανακοπή του επισπεύδοντος ή του καθ’ ου η εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. μπορεί να διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, ιδίως ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς ...». Η νέα αυτή ρύθμιση, όπως ισχύει μετά τον Ν. 2298/1995, επιδιώκει τον περιορισμό των κατ’ άρθρο 933 ανακοπών ακύρωσης της κατάσχεσης, επιτυγχάνοντας περιστολή χρόνου και δαπάνης, αφού αποφεύγεται με τον...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.