Πόρισμα: Αποδοχή μεταφράσεων δικηγόρου

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2006, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Ιούλιος 2006 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Α. Τάκης Ειδικός Επιστήμονας: Ε. Φυτράκης Μετάφραση εγγράφων από δικηγόρο. Υποχρέω-ση αποδοχής πιστότητος της μεταφράσεως από τις Αρχές. Σχετική βεβαίωση του δικηγόρου και ακριβής θέση αυτής επί του σώματος του εγγράφου. Νόμιμη αιτιολογία σε περίπτωση απόρριψης μεταφράσεων δικηγόρου. Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του Συντάγματος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά της κυρίας ... σχετικά με την υπηρεσία σας. Ι. Ιστορικό Η δικηγόρος κ. ... παραπονείται διότι η υπηρεσία σας δεν κάνει δεκτά (ως δικαιολογητικά) έγγραφα, τα οποία έχουν μεταφραστεί από την ίδια, ως δικηγόρο. Προς τούτο μάλιστα προσκομίστηκε και σχετικό έγγραφο της υπηρεσία σας (αρ.πρωτ. ...) σύμφωνα με το οποίο καλείται ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει εκ νέου το επίμαχο - μεταφρασμένο έγγραφο «σωστά μεταφρασμένο». Όπως προέκυψε από τις εκατέρωθεν επικοινωνίες κρίσιμο σημείο αποτελεί η εγγραφή επί των μεταφράσεων της ως άνω δικηγόρου (επί της οπισθίας σελίδας αυτών) στοιχείων που δεν περιέχονται στο πρωτότυπο έγγραφο. Ειδικότερα στα έγγραφα που έχουν τεθεί υπόψη της Αρχής περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εγγραφές (εναλλακτικά): α) «Γραφείο Μεταφράσεων ... Τηλ. ... Σύμβουλος Μεταφράσεων ...» και β) «Γραφείο μετοίκησης ξένων ..., ... Τηλ. ... Σύμβουλος Μεταφράσεων: ..., νομικός - μεταφραστής». ΙΙ. Νομικό...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.