ΕφΚέρκυρας 9/2007

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2007, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Γ. Αναστασάκος, Προδρεύων Εφέτης Εισηγήτρια: Ε. Παπαϊωάννου Δικηγόροι: Χ. Διβάνη, Γ. Παρούσης Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Παρόδιοι ιδιοκτήτες. Λόγω της φύσεως του τεκμηρίου της ωφελείας των παροδίων ιδιοκτητών, κατά την αναγκαστική απαλλοτρίωση ως μαχητού, ο ισχυριζόμενος ότι το απομένον τμήμα του ακινήτου δεν ωφελείται, αλλά, αντιθέτως ζημιώνεται από την απαλλοτρίωση, μπορεί, αποδεικνύοντας το αντίθετο της τεκμαιρομένης ωφέλειας, δηλαδή την επικαλούμενη ζημία του και ανατρέποντας το ως άνω μαχητό τεκμήριο, να αποζημιωθεί και για την αυτοαποζημιούμενη έκτασή του και να ζητήσει τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης γι’ αυτή. [...] Η έφεση του εναγομένου και ήδη εκκαλούντος κατά της 125/2005 οριστικής αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, η οποία εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω, κατά την ίδια διαδικασία, ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητα των λόγων της. Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 του Ν 653/1977 «περί υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών διά την διάνοιξη Εθνικών Οδών», όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 9 και 10 του Ν 947/1979, προκειμένου περί διανοίξεως εκτός σχεδίου πόλεων, εθνικών οδών πλάτους καταλήψεως μέχρι τριάντα μέτρων, οι ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες κάθε πλευράς υποχρεούνται σε αποζημίωση ζώνης πλάτους δέκα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.