ΕφΚέρκυρας 174/2007

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2007, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Γ. Αναστασάκος, Προεδρεύων Εφέτης Εισηγήτρια: Ε. Παπαϊωάννου Δικηγόροι: Α. Πέτσου, Γ. Φαϊτάς Σύμβαση έργου. Επί ελλείψεως συμφωνημένων ιδιοτήτων ο εργοδότης έχει δικαίωμα είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση είτε να ζητήσει τη μείωση του τιμήματος. Υπερημερία οφειλέτη. Όχληση. Με την από 17.8.1998 Προγραμματική Σύμβαση, η οποία υπογράφηκε στην Κέρκυρα μεταξύ των διαδίκων, το ενάγον ΝΠΔΔ με την επωνυμία Πανεπιστήμιο Π., διά του νομίμου εκπροσώπου του συμφώνησε με την εναγόμενη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Κέρκυρας, όπως αυτή εκπροσωπήθηκε νόμιμα, να αναλάβει την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος-μελέτης με τίτλο «Μελέτη-Έρευνα Επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Κέρκυρας» με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Π. Δ. Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 αυτής, το έργο-μελέτη θα εκτελείτο με βάση τα τεύχη της σύμβασης δηλαδή: α) την προγραμματική σύμβαση, β) τη συγγραφή υποχρεώσεων, γ) τη μελέτη και δ) τον προϋπολογισμό και με το άρθρο 3 επί 14 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία έγκρισης της μελέτης, θα εφαρμοστεί πιλοτικό πρόγραμμα παρακολούθησης των προτάσεων, θα παρακολουθείται το έργο της επαναχρησιμοποίησης και θα γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετρήσεις. Με την από 12.6.1998 μελέτη το ερευνητικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.