ΕφΚέρκυρας 180/2007

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2007, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Γ. Αναστασάκος, Προεδρεύων Εφέτης Εισηγήτρια: Ε. Παπαϊωάννου Δικηγόροι: Ε. Τσαγκαλίδου, Π. Καραντζάς Ως απαλλοτρίωση κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 939 ΑΚ, νοείται κάθε διάθεση, αδιάφορα αν αυτή έγινε από επαχθή ή χαριστική αιτία, από ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας. Η γνώση του τρίτου δεν απαιτείται σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από χαριστική αιτία. Αποτελούν απαλλοτρίωση, που υπόκεινται σε διάρρηξη από τους δανειστές και οι παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους, οι οποίες υπόκεινται σε διάρρηξη, ανεξάρτητα αν υπερβαίνουν ή όχι το ανάλογο μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις, άσχετα δηλαδή αν αποτελούν δωρεές εν όλω ή εν μέρει, δεδομένου μάλιστα ότι οι παροχές αυτές δεν αποτελούν νομική υποχρέωση των γονέων, αλλά εκδήλωση ηθικού καθήκοντος και, σαν τέτοιες, είναι προφανές ότι πρέπει να έπονται των ενοχικών υποχρεώσεων. [...] Η υπό κρίση έφεση των εναγομένων κατά της υπ’ αριθ. 131/2006 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, που δέχθηκε την από 15.1.2004 αγωγή καταδολιεύσεως δανειστών, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρ. 495, 513 παρ. 1, 517 και 518 παρ. 2 ΚΠολΔ). Επομένως, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί περαιτέρω το παραδεκτό και η ουσιαστική βασιμότητα των λόγων αυτής (άρθρο 533 ΚΠολΔ), από το δικαστήριο τούτο που είναι αρμόδιο να τη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.