ΠΠρΚέρκυρας 54/2006

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2007, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Χ. Αντωνίου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγητής: Β. Χατζηπανταζής Δικηγόροι: Α. Δελλάρτας, Α. Πέτσου, Κ. Καζά Η αγωγή που ασκήθηκε από την εφεσίβλητη υπό την ιδιότητα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών Δι-καιωμάτων είναι αόριστη, διότι δεν διαλαμβάνει ουδεμία αναφορά των έργων, έστω και δειγματοληπτική, τα οποία έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον εκκαλούντα χωρίς την απαιτούμενη άδεια της εφεσίβλητης, ήτοι περιστατικά που αφορούν στην ενεργητική νομιμοποίησή της και το αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας που παράνομα εκμεταλλεύθηκε ο εκκαλών, με αποτέλεσμα, αφενός να μην δίδεται σε αυτόν η ευχέρεια να αμυνθεί και αφετέρου να μην παρέχεται στο δικαστήριο η δυνατότητα να ελέγξει τη νομική βασιμότητα της αγωγής και να τάξει τις δέουσες αποδείξεις. [...] Κατά τη διάταξη του άρθρου 65 παρ. 2 Ν 2121/1993, «όποιος προσέβαλε υπαίτια την πνευματική ιδιοκτησία ή τα συγγενικά δικαιώματα άλλου, υποχρεούται σε αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, η δε αποζημίωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης, που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος». Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 1 εδ. α΄ και 55 παρ. 1 περ. ε΄ του ανωτέρω νόμου οι δημιουργοί μπορούν να αναθέτουν σε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.