ΣτΕ 865/2008 (Τμ. Ε’)

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008-2009, Οκτώβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Η. Τσακόπουλος, Σύμβουλος Δικηγόροι: Π. Τσακούλια, Π. Δημόπουλος (Πάρεδρος ΝΣΚ), Α. Δάμης, Σ. Μπρέγιαννος, Θ. Κοντοζήσης Για κάθε συνεδρίαση αρχαιολογικού συμβουλίου συντάσσεται υποχρεωτικά περιληπτικό πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 της ΑΥΠΠΟ ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΓΟΠΥΝΣ/14/3698/2004. Με βάση την απομαγνητοφώνηση της συζήτησης συντάσσεται κείμενο (πρακτικό), στο οποίο αποδίδονται τα εκτεθέντα κατά τη συνεδρίαση και αναγράφονται πληρέστερα οι γνώμες που διατυπώθηκαν, τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν, το περιεχόμενο του διαλόγου των μελών του συμβουλίου και οι ισχυρισμοί των ενδιαφερομένων ή άλλων προσώπων, που εμφανίσθηκαν ενώπιόν του. Το κείμενο αυτό αποτελεί, κατ΄ άρθρο 22 παρ. 1 ΠΔ 18/1989, στοιχείο χρήσιμο για τη διερεύνηση υποθέσεως εκκρεμούς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, την αποστολή του οποίου μπορεί να ζητήσει με έγγραφό του, ο Εισηγητής της υποθέσεως ή το ίδιο το Δικαστήριο με προδικαστική απόφασή του. [...] 2. Επειδή ο Υπουργός Πολιτισμού, με την απόφασή του .../2.10.2006, ενέκρινε «από την άποψη του αρχαιολογικού νόμου», δηλαδή του Ν 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153), την ανέγερση πολυόροφης οικοδομής στην πόλη της Κέρκυρας, σε οικόπεδο στην προέκταση της ... παρόδου ... σε απόσταση ολίγον μέτρων από διατηρητέο μνημείο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.