ΑΠ 1613/2008 (Τμ. Α2΄)

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008-2009, Οκτώβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Γ. Καλαμίδας, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Δ. Παπαντωνοπούλου Δικηγόροι: Θ. Οικονομίδου, Χρ. Οικονομάκης Αδικοπραξία με τη διάδοση αναληθών ειδήσεων. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου ο θιγόμενος να θεμελιώσει αξίωση αποκατάστασης όχι μόνο της περιουσιακής του ζημίας αλλά και της ηθικής του βλάβης είναι: α) η υποστήριξη ή διάδοση αναληθών ειδήσεων, συνδεόμενων με τη γενική οικονομική και κοινωνική υπόσταση του θιγομένου, β) η έκθεση σε κίνδυνο της πίστεως, του επαγγέλματος ή του μέλλοντος ενός προσώπου με τη διάδοση ή υποστήριξη αναληθών ειδήσεων, γ) η εκ μέρους του υποστηρίζοντος ή διαδίδοντος τις αναληθείς ειδήσεις γνώση ή υπαίτια (δηλαδή από αμέλεια) άγνοια αφενός του αναληθούς των ειδήσεων και αφετέρου του ότι οι ειδήσεις αυτές είναι ικανές να εκθέσουν σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελμα ή το μέλλον άλλου και δ) η πρόκληση περιουσιακής ζημίας ή (και) ηθικής βλάβης, οφειλόμενης αιτιωδώς στην - εξαιτίας της υποστηρίξεως ή διαδόσεως των αναληθών ειδήσεων-έκθεση σε κίνδυνο ενός από τα ως άνω αγαθά του προσώπου στο οποίο αναφέρονται οι αναληθείς ειδήσεις. Τέτοια αδικοπραξία μπορεί να αποτελέσει και η αίτηση πτωχεύσεως, χωρίς όμως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της μόνιμης και διαρκούς αδυναμίας του οφειλέτη. Κατά το άρθρο 576 παρ. 2 ΚΠολΔ, αν ο αντίδικος εκείνου που επισπεύδει τη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.