ΕιρΚέρκυρας 271/2008

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008-2009, Οκτώβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

(Ασφαλιστικά Μέτρα) Πρόεδρος: Α. Μπλάντας Δικηγόροι: Ρ. Μέριανος, Ν. Μέσσας, Ι. Μικρούλης Ανακοπή κατά διαταγή πληρωμής. Η βασιμότητα της ανακοπής δεν ερευνάται από το δικαστήριο για τη χορήγηση της αναστολής, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δικαιολογείται η χορήγηση της αναστολής σε προφανώς αβάσιμη ή απαράδεκτη ανακοπή. Κριτήριο για τη χορήγηση της αναστολής αποτελεί το αν κατά την κρίση του δικαστηρίου που δικάζει τη σχετική αίτηση, η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα, αν δηλαδή πιθανολογείται κίνδυνος δημιουργίας αμετάκλητων καταστάσεων, ανεπίδεκτων παραμερισμού μετά την ενδεχόμενη αίσια έκβαση της δίκης για την ανακοπή. Ένσταση πλαστότητας εγγράφου. Επιταγή. Η ένσταση πλαστότητας προτείνεται κατά του πρώτου δικαιούχου της επιταγής αλλά και κατά του τρίτου κομιστή ακόμη και στην περίπτωση που ο τελευταίος είναι καλόπιστος κατά τον χρόνο κτήσης της επιταγής χωρίς να είναι απαραίτητη για το παραδεκτό των λόγων της σχετικής ανακοπής η αναφορά στο σχετικό δικόγραφό των περιστατικών της κακής πίστης του κομιστή και η με οπισθογράφηση αποδοχή εκ μέρους αυτού της μεταβίβασης της επιταγής προς βλάβη του πληρωτή, ήτοι η σωρευτική αναφορά των στοιχείων της «γνώσης» και της «βλάβης». Γίνονται δεκτές οι κρινομένες αιτήσεις αναστολής και αναστέλλεται η εκτέλεση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής μέχρι να εκδοθεί οριστική...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.