Θεματικό Ευρετήριο

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008-2009, Οκτώβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

ΑΓΩΓΗ Άρνηση μισθωτή καταβολής του αναπροσαρμοσμένου μισθώματος. Για το ορισμένο της αγωγής απαιτείται να αναφέρονται τα θεμελιωτικά του σχετικού δικαιώματος του εκμισθωτή στοιχεία, ήτοι, οι συντελεστές και ο τρόπος υπολογισμού του μισθώματος (επιφάνεια, τιμή ζώνης, συντελεστές παλαιότητας, ορόφου, εμπορικότητας κ.λπ.), διαφορετικά η αγωγή είναι αόριστη. ΕφΚέρκυρας 12/2008, σελ. 116. Τροχαίο ατύχημα. Προκειμένου για την αυτόματη μεταβίβαση της απαιτήσεως αποζημιώσεως του παθόντος και ασφαλισμένου άμεσα ή έμμεσα στο ΙΚΑ, στο τελευταίο, στην έκταση βέβαια που η αξίωση αυτή ανταποκρίνεται στις ασφαλιστικές του παροχές, πρέπει ο παθών ασφαλισμένος που υπέστη τροχαίο ατύχημα και ζητά εξαιτίας αυτού από τον υπόχρεο αποζημίωση επί πλέον αυτής που το ΙΚΑ υποχρεούται να του καταβάλλει να προσκομίσει για το ορισμένο της αγωγής του τι του κατέβαλλε το ΙΚΑ, ή τι δικαιούται να λάβει απ’ αυτό σε σχέση με τις δαπάνες που υποβλήθηκε. ΕφΚέρκυρας 27/2008, σελ. 128. Σύμβαση έργου. Ελαττώματα έργου. Μη νόμιμη η αγωγή, εφόσον η επικαλούμενη «παράνομη και υπαίτια» συμπεριφορά του εναγομένου, λόγω των κακοτεχνιών και της μη ολοκλήρωσης του έργου, διαπράχθηκε στα πλαίσια της σύμβασης και δεν συνιστά αδικοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ. ΕφΚέρκυρας 40/2008, σελ. 133. Αναγνωριστική αγωγή. Διακατοχικές πράξεις ακινήτου με διάνοια κυρίου. Δουλεία διόδου. Πραγματικά περιστατικά. ΕφΚέρκυρας 42/2008, σελ....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.