Σπύρος-Μάριος Π. Παγκράτης, 3. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης (Παρατηρήσεις de lege ferenda σ’ έναν νεοπαγή θεσμό της δημόσιας διοίκησης)

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2010, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Σπύρος-Μάριος Π. Παγκράτης Δικηγόρος Κέρκυρας, ΜΔΕ, Υπ. Δ.Ν. Α. Εισαγωγικά Πολιτεία Δημοκρατική και τοπική αυτοδιοίκηση [1] συνδέονται αδιάσπαστα μέσα στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι [2] . Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει κατά το άρθρο 102 παρ. 1 Συντ. στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Τη διοίκηση αναλαμβάνουν τοπικά αιρετά όργανα εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών (δήμοι, Περιφέρειες, αλλά και «κοινότητες» υπό τη σύγχρονη έννοια του Ν 3852/2010) για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος [3] . Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης συνθέτουν διαφορετική νομική προσωπικότητα απ’ αυτήν του Κράτους. Διαθέτουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (οργάνωση, προσωπικό, πόρους για την επίτευξη των σκοπών της δράσης τους). ‘Ολοι οι πολίτες ανήκουν σε δήμο [4] . Η ιδιότητα του δημότη είναι περίπου συνώνυμη με αυτήν του πολίτη μιας χώρας. Θεμέλιο της συνολικής οργάνωσης μιας χώρας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι επιμέρους οργανισμοί της [5] . Το άρθρο 10 του Συντάγματος κατοχυρώνει το δικαίωμα της αναφοράς του πολίτη [6] και εγγυάται την πρόσβαση στις διοικητικές αρχές και την αξίωση ταχείας ενέργειας και αιτιολογημένης απάντησης, ως ένα μέσο άμυνας στις περιπτώσεις κακοδιοίκησης [7] . Αίτια της κακοδιοίκησης είναι μεταξύ άλλων: ο μεγάλος αριθμός υπαλλήλων, η έλλειψη τεχνικής κατάρτισής τους, ο διορισμός ενίοτε προσώπων που δεν διαθέτουν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.