Παναγιώτα Λαγού / Κατερίνα Λαγού, 4. Καταλογισμός ευθύνης με τη χρήση βιομετρικών

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2010, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Παναγιώτα Λαγού Οικονομολόγος - Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, MSc. Κατερίνα Λαγού Νομικός, LL.M. 1. Εισαγωγή Με την ταχεία ανάπτυξη του Διαδικτύου και την αύξηση των εφαρμογών και δραστηριοτήτων που υποστηρίζει, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που να ρυθμίζει τις δραστηριότητες αυτές. Η δημιουργία αυτών των κανονισμών έχει πολλές δυσκολίες λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε σύγκριση με τη φυσική. Οι τεχνολογικές μέθοδοι και λύσεις που προτείνονται πρέπει να αναλύονται, έτσι ώστε να αποφασίζεται η δυνατότητα υλοποίησης των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Μια βασική αρχή στη διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι ο καταλογισμός ευθύνης (non repudiation) των συναλλασσόμενων μερών. Η επίτευξή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και εφαρμόζεται τεχνικά και νομικά. Στην ανάλυση που ακολουθεί περιγράφεται η νομοθεσία αναφορικά με τον καταλογισμό ευθύνης, που υποστηρίζει τη χρήση των ψηφιακών υπογραφών, καταγράφονται οι αδυναμίες της υποδομής αυτής, προτείνεται η χρήση των βιομετρικών και καταγράφεται η άποψη των νομικών σε έρευνα που διεξήχθη αναφορικά με τη δυνατότητα υλοποίησης της λύσης αυτής. 2. Υπάρχουσα Νομοθεσία Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/93/EΚ1 υποστηρίζει την παροχή καταλογισμού ευθύνης με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών. Η Οδηγία αυτή έχει ενταχθεί στην ελληνική νομοθεσία με το προεδρικό διάταγμα 150/20012. Σε αυτό το Προεδρικό Διάταγμα και συγκεκριμένα στο άρθρο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.