ΕφΚέρκυρας 234/2010

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2010, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Παπαϊωάννου Μέλη: Π. Παντελή ( Εισηγήτρια), Α. Κόφφα Δικηγόροι: Ε. Τσαγκαλίδου, Ι.-Α. Ρίγγας Σε περίπτωση διεκδικητικής της κυριότητας κινητού πράγματος, αγωγής, εφόσον με την αγωγή υποβάλλεται και αίτημα καταδίκης του εναγομένου σε ορισμένο ποσό αποζημίωσης, αν δεν ανευρεθεί το πράγμα κατά την εκτέλεση, το δικαστήριο, εφόσον δεχτεί την αγωγή, υποχρεούται να καταδικάσει τον εναγόμενο όχι μόνο στην παράδοση του επίδικου πράγματος στον ενάγοντα, αλλά και σε αποζημίωση του ενάγοντος για την περίπτωση που αυτό δεν ανευρεθεί κατά την εκτέλεση. Περαιτέρω, ο επιτυχών τελεσίδικη απόφαση περί εκτελέσεως δανειστής, μπορεί να ζητήσει απ’ ευθείας αποζημίωση μετά την πάροδο άπρακτης της εύλογης προθεσμίας που τάχθηκε στον οφειλέτη προς εκτέλεση, ως εκ του ότι θεωρείται αδύνατη η παροχή από πταίσμα του οφειλέτη με τη μη εκπλήρωση αυτής εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και επί καταδίκης σε παροχή από εμπράγματη αξίωση. Μόνο στην περίπτωση που τα κινητά πράγματα δεν ευρεθούν κατά την εκτέλεση, η αξίωση μετατρέπεται σε χρηματική εφόσον έχει ζητηθεί με την αγωγή επικουρικά και έχει γίνει δεκτό το αίτημα περί επιδίκασης αποζημίωσης ίσης με την αξία των πραγμάτων και εκτελείται πλέον η απόφαση κατά τις διατάξεις περί εκτέλεσης χρηματικών απαιτήσεων του ΚΠολΔ. Η κατακράτηση υπό του ενός...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.