ΕφΚέρκυρας 87/2009

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2010, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Αλειφεροπούλου Μέλη: Ε. Παπαϊωάννου, Π. Παντελή (Εισηγήτρια) Δικηγόροι: Σ. Δεσεγγρίνης, Γ. Καρύδης Κτηματολόγιο. Έναρξη ισχύος. Πρώτες εγγραφές. Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, όταν πρόκειται για ακίνητο, το οποίο στα κτηματολογικά βιβλία και συγκεκριμένα στις πρώτες εγγραφές φέρεται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», ο επικαλούμενος ότι είναι κύριος αυτού, καθώς και ο δικαιούχος εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, αλλά και όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί, προκειμένου να διορθώσει την ανακριβή αυτή εγγραφή, να υποβάλει αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου, δικάζοντος κατά την εκουσία δικαιοδοσία, με την οποία θα αιτείται τη διόρθωση του οικείου κτηματολογικού φύλλου, ώστε, αντί «άγνωστος», να αναγραφεί ο πραγματικός κύριος, καθώς και ο τυχόν δικαιούχος άλλου εμπράγματου δικαιώματος. Η εν λόγω αίτηση δεν στρέφεται κατ’ ουδενός, το δε Ελληνικό Δημόσιο, όπως ο ΟΚΧΕ και οι Προϊστάμενοι των Κτηματολογικών Γραφείων, στο πλαίσιο των δικών της εκουσίας δικαιοδοσίας δεν καθίστανται διάδικοι, εκτός αν συντρέχουν οι περιπτώσεις των άρθρων 748 παρ. 3, 752 και 753 ΚΠολΔ ενώ αντικείμενο της συγκεκριμένης δίκης είναι η διαπίστωση της ύπαρξης του σχετικού εγγραπτέου δικαιώματος. Είναι δυνατό στην αίτηση να περιλαμβάνεται και αίτημα αναγνωριστικό της κυριότητας και, κατ’ επέκταση, σχετική διάταξη στην εκδιδόμενη απόφαση. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.