ΕιρΚέρκυρας 172/2009

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2010, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

(Ειδική Διαδικασία) Πρόεδρος: Φ. Οικονομίδου Δικηγόροι: Π. Παγκράτης, Α. Λαβράνος Εφάπαξ αμοιβή άρθρου 19 παρ. 4 Ν 2470/1997 καταβαλλόμενη στο διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή και υποστήριξη των Γενικών (Εισαγωγικών) Εξετάσεων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία, τη διεξαγωγή και την υποστήριξη των ανωτέρω εξετάσεων (όπως και οι ενάγοντες), εκτελούν ίδια ή παρόμοια με τους ενάγοντες καθήκοντα, τα οποία δεν διαφοροποιούνται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να δικαιολογείται η διαφορετική τους μισθολογική μεταχείριση. Συγκεκριμένα οι ενάγοντες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συντάξουν πρόταση – γνώμη σχετικά με τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών στα τμήματα του εναγόμενου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Την πρόταση αυτή, λαμβάνει υπόψη το ανωτέρω Υπουργείο κατά την κατ’ έτος εκδιδόμενη απόφαση αυτού περί καθορισμού του αριθμού εισακτέων σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συνεπώς η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 4 του Ν 2470/1997, με την οποία προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ αμοιβής μόνο στο διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνιστά ανεπίτρεπτη δυσμενή μεταχείριση, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας που καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 22 παρ....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.