7. Η ανασύσταση και διαχείριση καταστραφέντων αρχείων των δικαστηρίων Σπύρος-Μάριος Παγκράτης, Δικηγόρος Κερκύρας, ΔΜΣ, υπ. διδάκτωρ-διδάσκων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 11/2011, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Σπύρος-Μάριος Παγκράτης Δικηγόρος Κερκύρας, ΔΜΣ, υπ. διδάκτωρ-διδάσκων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1. Εισαγωγή: Η παραγωγή αρχείων των δικαστηρίων Η ίδρυση και λειτουργία Δικαστικών Αρχών και Υπηρεσιών στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, έχει ως συνέπεια και την παραγωγή δικαστικών αρχείων. Παρ’ ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία αρχειακών τμημάτων στα νεοϊδρυόμενα και υποτυπωδώς λειτουργούντα δικαστικά όργανα, η παραγωγή «εν τοις πράγμασι» ενεργών τεκμηρίων είναι επακόλουθο της ίδιας της λειτουργίας των Δικαστικών Αρχών: Οι αποφάσεις που εκδίδουν, τα βιβλία που τηρούν, οι πράξεις που συντάσσουν και τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν για την απόδειξη των δικαιωμάτων τους, συγκροτούν σταδιακά δικαστικά αρχεία. Με την ανάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας η επιδίωξη συγκρότησης σύγχρονου πολιτισμένου κράτους περιλαμβάνει ως κύρια προτεραιότητα και την οργάνωση της Δικαιοσύνης. Τα Τοπικά Πολιτεύματα προβλέπουν τη σύσταση πολυμελών δικαστικών οργάνων, αλλά η ανυπαρξία ενιαίας κρατικής διοίκησης, συνεπάγεται και την ανυπαρξία ενιαίας δικαστικής εξουσίας [1] . Μετά την ανάληψη από τον Ιωάννη Καποδίστρια των καθηκόντων του ως Κυβερνήτη της Ελλάδος, η έκδοση του υπ’ αριθμ. ΙΘ/15-27 Δεκεμβρίου 1828 ψηφίσματος «Περί διοργανισμού των δικαστηρίων» σηματοδοτεί και την πρώτη ουσιαστική απόπειρα δημιουργίας οργάνωσης της Δικαιοσύνης, στο ενιαίο πλέον ελληνικό κράτος [2] . Ο «Οργανισμός Δικαστηρίων και Συμβολαιογρά-φων» (νόμος ο οποίος, με τις κατά καιρούς...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.