Πολυμελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 11/2011, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

ΠΠρΚερκ 45/2012 Πρόεδρος: Μ. Μαυρή Μέλη: Α. Βασιλόπουλος, Β. Κοντομαθιού (Εισηγήτρια) Δικηγόροι: Π. Παγκράτης, Α. Μάνθου Η δουλεία διόδου ως εξαίρεση από τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν 1577/1985 (ΓΟΚ). Το περιεχόμενο της αρνητικής δουλείας παραθύρου και ο χρόνος έναρξης της έκτακτης χρησικτησίας. Αν η δουλεία συνίσταται στο να μην κάνει κανείς κάτι, η νομή για έκτακτη χρησικτησία αρχίζει από τότε που ο κύριος του δεσπόζοντος απαγόρευσε στον κύριο του δουλεύοντος την πράξη, της οποίας η παράλειψη αποτελεί το περιεχόμενο της δουλείας. Η συνδρομή του άμεσου έννομου συμφέροντος που επιτελεί νομιμοποιητική λειτουργία στην αναγνωριστική αγωγή και ειδική προΰπόθεση του παραδεκτού αυτής πρέπει να εκτίθεται με επίκληση από μέρους του ενάγοντος για το ορισμένο αυτής, και να αποδεικνύεται επίσης, σε περίπτωση αμφισβήτησής της από τον εναγόμενο, προς ευδοκίμηση αυτής. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν j 1577/1985 (ΓΟΚ), «απαγορεύεται η σύσταση δουλειών, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμό της δυνατότητας ανέγερσης ή επέκτασης των κτιρίων ή εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Από την απαγόρευση εξαιρείται η δουλεία διόδου, εφ’ όσον αποτελεί τη μοναδική δίοδο προς κοινόχρηστο χώρο οικοπέδου ή κτιρίου ή αυτοτελούς από πλευράς δόμησης ορόφου. Δικαιοπραξίες που αντιβαίνουν στις διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι απολύτως άκυρες....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.