ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2018, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος 2018

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Δεύτερη γενιά. «Δεύτερη γενιά», είναι τα παιδιά μεταναστών, που είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα είτε εισήλθαν στην χώρα σε πολύ μικρή ηλικία – αναφέρονται και ως «μιάμιση γενιά»- και έκτοτε διαμένουν στην χώρα μας, φοιτούν σε ελληνικό σχολείο, μιλούν άπταιστα την ελληνική γλώσσα και την αναγνωρίζουν ως μητρική τους γλώσσα, συναναστρέφονται με Έλληνες πολίτες, συμμετέχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, εισέρχονται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ζουν και σκέφτονται, όπως και τα παιδιά των Ελλήνων, αναγνωρίζουν δε την Ελλάδα ως πατρίδα τους. Μελέτες - Αρθρογραφία, Δ. Βολάκος,

σελ. 15.

Δεύτερη γενιά. Απόρριψη αίτησης ανανέωσης άδειας παραμονής δεύτερης γενιάς. Λόγοι δημοσίας τάξης. Η διοίκηση δε στάθμισε τη φύση, τη βαρύτητα και τις συνθήκες τέλεσης του κάθε αδικήματος, καθώς και τις ποινές που έχουν επιβληθεί και δε συνεκτιμήθηκαν οι ισχυροί και αδιάρρηκτοι δεσμοί που έχει αναπτύξει στην Ελλάδα, όπου και διαβεί με την οικογένειά του. ΔΠρΘεσ 17/2020 Τμ. ΙΑ΄,

σελ. 77.

Δεύτερη γενιά. Η προηγούμενη νόμιμη, αλλά και η μόνιμη διαμονή του ενδιαφερομένου στη Χώρα από το τέλος των σπουδών του έως την υποβολή του αιτήματός του δεν αποτελούν προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς. ΔΠρΠειρ 19/2019 Τμ. 3ο,

σελ. 64.

Εξαιρετικοί λόγοι. Κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους. Μη προσκόμιση ασφαλιστικής ικανότητας. O αιτών είχε καταβάλει τα εργόσημα στον Ο.Γ.Α., όμως η διοίκηση παρότι εγνώριζε για τούτο τουλάχιστον κατά το στάδιο της αίτησης θεραπείας εξέδωσε την προσβαλλόμενη απορριπτική απόφαση με αιτιολογία ότι ο αιτών δεν προσκόμισε βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ή αποδεικτικό εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για την εκπλήρωση της ασφαλιστικής του ικανότητας. ΔΠρΝαυπλίου 3/2020,

σελ. 81.

Εξαιρετικοί λόγοι. Κατά την εξέταση των αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους δεν ερευνάται από τη διοίκηση η ύπαρξη δεσμών απαραίτητα με τον τόπο διαμονής κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος. ΔΠρΘεσ 13/2020 Τμ. ΙΑ΄,

σελ. 72.

Εξαιρετικοί λόγοι. Κατά την έννοια των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 31 παρ. 19 και 40 του Ν 4540/2018, η νέα διάταξη του άρθρου 19 του Κώδικα Μετανάστευσης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 4 του Ν 4540/2018, η οποία ορίζει την επταετή συνεχή διαμονή στη Χώρα ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, αρχίζει να ισχύει τρεις μήνες από τη δημοσίευση του Ν 4540/2018, στις 22.05.2018 ήτοι από 22.08.2018, ενώ οι αιτήσεις χορήγησης της σχετικής άδειας, που υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση του νόμου στις 22.05.2018 αλλά πριν την έναρξη ισχύος του στις 22.08.2018, δεν καταλαμβάνονται από τη νέα διάταξη αλλά εξετάζονται με βάση το άρθρο 19 του Κώδικα Μετανάστευσης, όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί με το άρθρο 31 παρ. 4 του Ν 4540/2018. ΔΠρΠειρ 98/2019 Τμ. 10ο,

σελ. 67.

Επενδυτή (golden visa). Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος έχει υποβάλει αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής επενδυτή προσκομίζοντας συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου, η καταβολή του τιμήματος του οποίου, κατά τα προκύπτοντα από το συμβόλαιο αυτό, δεν έγινε σύμφωνα με έναν από τους τρόπους που αποκλειστικά προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 20 παρ. Β Ν 4251/2014, μπορεί οποτεδήποτε να μεταβάλλει τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, προβαίνοντας σε αντίστοιχη διόρθωση του αρχικού συμβολαίου, κατά τρόπον ώστε να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στις διατάξεις και να ζητεί από τη Διοίκηση τη χορήγηση της αδείας διαμονής επί τη βάσει του διορθωμένου συμβολαίου. ΣτΕ 2036/2019 Τμ. Δ΄ (παρατ. Α. Αρχοντάκη),

σελ. 50.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Νομικό καθεστώς. Επισκόπηση νομολογίας ΕΔΔΑ αναφορικά με το νομικό καθεστώς αλλοδαπών (Ιανουάριος - Ιούνιος 2018), (επιμ.-επεξ. Γ. Αρχοντή),

σελ. 25.

ΑΣΥΛΟ

Οι προθεσμίες του Ν 4636/2019. Έκδοση απόφασης από διοικητή του ΚΥΤ εντός 5 ημερών από την είσοδο στο ΚΥΤ και την υπαγωγή στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης. Μη ολοκλήρωσης διαδικασίας: δυνατότητα παράτασης (έγγραφη, νομικά και πραγματικά αιτιολογημένη) έως συνολικά 25 ημέρες. Δυνατότητα αντιρρήσεων κατά της απόφασης παράτασης ενώπιον Προέδρου ή του υπ’ αυτού οριζόμενου Πρωτοδίκη ΔΔ. (άρθρ. 39 παρ. 4α, γ). Νομοθεσία, (επιμ. Μ. Παπακωνσταντής),

σελ. 104.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Νομολογία ΔΕΕ. Επισκόπηση νομολογίας ΔΕΕ σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (Ιανουάριος - Ιούνιος 2018), (επιμ.-επεξ. Σ. Κατραχούρα, Κ. Λιόντου),

σελ. 30.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Ανάκληση Ελληνικής Ιθαγένειας Ομογενούς. Το υπουργείο έκρινε ότι η Διοίκηση οφείλει να καλέσει σε ακρόαση τον αιτούντα και να διενεργηθεί, σε συνεργασία με την οικεία αστυνομική αρχή, περαιτέρω έλεγχος και σύγκριση του περιεχομένου των δικαιολογητικών που κατέθεσε ο αιτών για την αρχική χορήγηση και τις διαδοχικές ανανεώσεις των ΕΔΤΟ που κατείχε με τα αντίστοιχα που κατέθεσε στο πλαίσιο της αίτησης πολιτογράφησής του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίστανται διαφορές. ΔΕφΠατρών 218/2019 Τμ. Α΄,

σελ. 61.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Απόρριψη αιτήματος επικουρικής προστασίας. Απόρριψη αιτήματος παροχής επικουρικής προστασίας, με την αιτιολογία ότι δεν προκύπτει ότι ο αιτών διατρέχει κίνδυνο σοβαρής βλάβης, λόγω θανατικής καταδίκης ή εκτέλεσης, βασανιστηρίων, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας σε περίπτωση επιστροφής του στο Πακιστάν, ούτε κινδυνεύει ως άμαχος, αφού στην περιοχή όπου διέμενε δεν επικρατούν συνθήκες γενικευμένης βίας, ασκούμενης αδιακρίτως, λόγω ένοπλης σύρραξης. ΔΕφΑθ 245/2020 Τμ. ΙΔ΄,

σελ. 57.

Ασυνόδευτος ανήλικος. Μετέφηβος νεαρός που έχει ήδη υποστεί επί μακρόν και κατ’ εξακολούθηση προσβολή θεμελιωδών δικαιωμάτων του ως ανηλίκου και δη, φτωχός που διαβιούσε, όπως τα παιδιά του δρόμου, στα όρια υποσιτισμού, με χαμηλή κοινωνική θέση, χωρίς πατέρα ούτε ουσιαστικό υποστηρικτικό πλαίσιο και μάλιστα, επιβιώσας λεκτικής, σεξουαλικής και σωματικής βίας από μέλη οργανωμένης συμμορίας ναρκωτικών και εκτεθειμένος σε διάφορες μορφές παιδικής, εξαναγκαστικής εργασίας, δίχως να έχει δεχθεί αρωγή από τις κρατικές αρχές, που έχει, δηλαδή, υποστεί παρελθούσα προσωπική δίωξη. Η βλάβη που εύλογα πιθανολογείται ότι ο προσφεύγων, θα υποστεί σε περίπτωση επιστροφής του στη χώρα καταγωγής συνίσταται σε εξαναγκαστική εργασία, η οποία επιπροσθέτως θέτει τον εν λόγω προσφεύγοντα με τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά αυτού σε κίνδυνο ζωής, σωματικής ακεραιότητας και προσωπικής ελευθερίας. Απόφ. 19079/18/27.09.2019 της 7ης Επιτροπής Προσφυγών, (επιμ. Χ. Μαρινάκη, Α. Σπυροπούλου),

σελ. 92.

Μεταγενέστερο αίτημα διεθνούς προστασίας. Από τα προαναφερόμενα στοιχεία του φακέλου, προκύπτει ότι η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση αίτηση και προσφυγή της, επικαλέστηκε ως νέο στοιχείο τη χρόνια ενδοοικογενειακή (σεξουαλική, λεκτική, σωματική) βία που υφίστατο, ιδίως, κατά τη διάρκεια του έγγαμου (εξαναγκαστικού) βίου της - στοιχείο, όχι μόνο νέο, καθώς, τίθεται για πρώτη φορά ενώπιον των αρχών εξέτασης, δεδομένου ότι σε προγενέστερο στάδιο, για λόγους που δεν ανάγονται στην υπαιτιότητα της, αλλά συνδέονται άρρηκτα με την τραυματική εμπειρία της ανάκλησης των εν λόγω βιωμάτων, δεν προβλήθηκε ώστε να αξιολογηθεί και να κριθεί τελεσιδίκως, αλλά και ουσιώδες, καθόσον μπορεί να επηρεάσει την κρίση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας. Απόφ. 985/18/27.09.2019 της 7ης Επιτροπής Προσφυγών, (επιμ. Χ. Μαρινάκη, Α. Σπυροπούλου),

σελ. 84.

Οικογενειακή επανένωση. Η διερεύνηση της αναγκαιότητας έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων μίας διελεύσεως - one way laissez passer από τις ελληνικές αρχές στα μέλη οικογένειας αναγνωρισμένου πρόσφυγα, τα οποία αντικειμενικά αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό ταξιδιωτικό έγγραφο, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης (ΠΔ 131/2006) επιχειρείται να αποτυπωθεί το κενό δικαίου αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη μη έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου μίας διελεύσεως - laissez-passer παρά τη σχετική υποχρέωση κατά το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο. Μελέτες - Αρθρογραφία, Ε. Κάγιου - Χ. Κατσίγιαννη,

σελ. 8.