ΠΔ 81/2009 (ΦΕΚ Α΄ 99/30.06.2009)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 4/2009, Σεπτέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τροποποίηση π.δ. 90/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005) Σχετικά: άρθρα 1-11, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής: «Άρθρο 1 1. Η περίπτωση ιε΄ του άρθρου 2 του π.δ. 90/2008 (Α΄?138) αντικαθίσταται ως εξής: «ιε. «Αποφαινόµενη αρχή» ή «αρµόδια αρχή απόφασης» είναι οι ?ιευθυντές των ?ιευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι ?ιευθυντές των Αστυνοµικών ?ιευθύνσεων όπου υποβλήθηκε η αίτηση». 2. Η περίπτωση ιστ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 90/2008 καταργείται. 3. Η περίπτωση ιζ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 90/2008 αναριθµείται σε περίπτωση ιστ΄ και αντικαθίσταται ως εξής: «ιστ. «Μεταγενέστερη αίτηση» είναι η αίτηση για παροχή ασύλου που υποβάλλεται µετά από τελεσίδικη απορριπτική απόφαση της αποφαινόµενης αρχής». 4. Οι περιπτώσεις ιη΄ και ιθ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 90/2008 αναριθµούνται, αντιστοίχως, σε ιζ΄ και ιη΄. Άρθρο 2 Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του π.δ. 90/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Όταν το αίτηµα απορρίπτεται, στην απόφαση αναφέρονται οι πραγµατικοί και νοµικοί λόγοι της απόρριψης. Στην απορριπτική απόφαση γίνεται µνεία για την προθεσµία προς άσκηση αίτησης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.