ΔΠρΠειρ 186/2009 Τμ. 5ο [Απόρριψη αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής κατ’ άρθρο 91 παρ. 11 Ν 3386/2005]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2010, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €65.00
ΝΠ €80.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δεν αποδεικνύεται η είσοδος της αλλοδαπής στη Χώρα εφόσον το όνομά της δεν είναι καταχωρημένο στη θεώρηση εισόδου του πατέρα της αλλά μόνο στο διαβατήριό του, ούτε κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την παρουσία της στη Χώρα πριν την 31.12.2004.Διατάξεις : άρθρο 91 [παρ. 11] Ν 3386/2005 Με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα με αριθμ. ... ειδικά έντυπα παραβόλου σειράς Α΄), επιδιώκεται παραδεκτώς η ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. .../25.10.2006 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, με την οποία απορρίφθηκε η με αριθμ. πρωτ. .../27.10.2005 αίτηση που υπέβαλε η αιτούσα στο Δήμο ..., για χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 11 του Ν 3386/2005. Στο άρθρο 91 παρ. 11 του Ν 3386/2005, ορίζονται τα εξής: «Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της αρμόδιας Περιφέρειας χορηγείται άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέμεναν στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2004 και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Η απόδειξη της διαμονής τους γίνεται από τη σχετική θεώρηση εισόδου στη χώρα ή από την ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή από τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ή και από βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ενσήμων....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.