ΚΑΝ (ΕΕ) 439/2010 (περίλ.) - (L 132/29.5.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.2010 «Για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο»

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2010, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €65.00
ΝΠ €80.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (European Asylum Support Office) ψηφίζοντας τον Κανονισμό 439/2010 [1] . Η Υπηρεσία Υποστήριξης αποτελεί Οργανισμό της ΕΕ (άρθρο 40), με έδρα την πρωτεύουσα της Μάλτας, Βαλέτα και θα λειτουργεί πλήρως μέχρι τις 19 Ιουνίου 2011 (άρθρο 54). Στόχος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο είναι να συμβάλει στη βελτίωση της εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ), να ενισχύσει την πρακτική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για το άσυλο και να παράσχει ή/και να συντονίσει την παροχή επιχειρησιακής στήριξης προς τα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις (άρθρο 1). Έργο της Υπηρεσίας είναι να διοργανώνει, προωθεί και συντονίζει τις δραστηριότητες που καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και τον προσδιορισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου (άρθρο 3). Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση συναφών, αξιόπιστων, ορθών και προσαρμοσμένων στα πρόσφατα δεδομένα πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο, με χρησιμοποίηση όλων των κατάλληλων πηγών πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από κυβερνητικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς και τα θεσμικά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.