ΔΠρΠειρ 24/2012 [Υποχρεωτική η εντός ευλόγου χρόνου προσκόμιση των αποδεικτικών επίδοσης της αίτησης ακύρωσης από τον ενδιαφερόμενο]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2012, Ιανουάριος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Μη προσκόμιση στο Δικαστήριο αποδεικτικού επίδοσης στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν προβεί εντός ευλόγου χρόνου στη διενέργεια των κοινοποιήσεων, η αίτηση ακύρωσης απορρίπτεται, εφόσον παρατείνει την εκκρεμότητα που αντιβαίνει στο σκοπό του νόμου.Διατάξεις : άρθρο 34 [παρ. 1] Ν 3772/2009 1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ακύρωσης, επιδιώκεται η ακύρωση: α) της .../25.5.2011 απόφασης διοικητικής απέλασης του Διευθυντή Αλλοδαπών Αττικής και β) της τεκμαιρόμενης απορριπτικής απόφασης του Διευθυντή Αλλοδαπών Αττικής. 2. Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν 3772/2009 (ΦΕΚ Α' 112), με την οποία προστέθηκε τελευταίο εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 52 του ΠΔ 18/1989 (ΦΕΚ Α' 8), με την κοινοποίηση, με επιμέλεια του διαδίκου, στον αρμόδιο Υπουργό ή το αρμόδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αντιγράφου του δικογράφου της αίτησης αναστολής με τη σχετική πράξη του Προέδρου, γίνονται και οι κατά την παρ. 1 του άρθρου 21 κοινοποιήσεις, δηλαδή, η κοινοποίηση αντιγράφων της αίτησης ακυρώσεως και της πράξης του Προέδρου περί ορισμού δικασίμου και εισηγητού στην ως άνω Διοικητική Αρχή, με επιμέλεια του αιτούντος. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, με την οποία εισάγεται απόκλιση από τον κανόνα του άρθρου 21 του ως άνω ΠΔ, κατά τον οποίο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.