ΔΠρΘεσ 287/2012 Τμ. ΙΑ’ [Αποδοχή αναστολής λόγω της υφιστάμενης πραγματικής κατάστασης]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2012, Μάιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Σταυροπούλου Εισηγητής: Ι.-Δ. Βάντσης Απόρριψη αιτήματος άδειας διαμονής λόγω μη προσκόμισης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ενσήμων. Βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη λόγω του πλέγματος βιοτικών και οικονομικών σχέσεων που έχει διαμορφώσει ο αιτών στη Χώρα. Διατάξεις : άρθρο 15 Ν 3386/2005 [...] 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της .../18.12.2009 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση του αιτούντος για ανανέωση άδειας διαμονής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν 3386/2005. Κατά της εν λόγω αποφάσεως, ο αιτών έχει ασκήσει την .../2010 αίτηση ακυρώσεως. 3. Επειδή, ο αιτών, υπήκοος Αιγύπτου, με την .../23.1.2009 αίτηση, που υπέβαλε στο Δήμο Μηχανιώνας μετά των συνημμένων δικαιολογητικών, ζήτησε την ανανέωση της άδειας διαμονής του, κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν 3386/2005. Η αίτησή του απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την αιτιολογία ότι δεν προσκόμισε τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων (400). 4. Επειδή, με την κρινόμενη αίτησή του, ο αιτών ζητά την αναστολή εκτελέσεως της ως άνω αποφάσεως, προβάλλοντας ότι είναι βέβαια η ευδοκίμηση της αιτήσεως ακυρώσεως κατ'αυτής, αφού είναι πλημμελώς αιτιολογημένη και έχει εκδοθεί κατά παράβαση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης και των αρχών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.