Χορήγηση σύνταξης σε ανασφάλιστους υπερήλικες (ενημ. σημ.: Ε. Πουλαράκης)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2-3/2015, Μάιος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ενημερωτικό σημείωμα Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του N j 4093/2012, επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στο υφιστάμενο νομικό καθεστώς χορήγησης σύνταξης σε ανασφάλιστους υπερήλικες από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων. Εκτός της αύξησης του ορίου ηλικίας (το οποίο δεν εφαρµόζεται για τις εκκρεµείς αιτήσεις και για την επανάκριση των ήδη δικαιούχων), οι τροποποιήσεις που επέφερε ο N 4093/2012 αφορούν α) την επανεισαγωγή αντισωρευτικής διάταξης, προκειµένου να αποκλεισθεί η καταβολή της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα σε πρόσωπα που λαµβάνουν άλλες κοινωνικές παροχές, από οποιαδήποτε πηγή, β) την επιµήκυνση της διάρκειας της προηγούµενης διαµονής στην Ελλάδα και γ) την διεύρυνση της βάσης υπολογισµού του εισοδήµατος και την µείωση του ανώτατου ορίου του ετήσιου εισοδήµατος, λόγω της διακοπής καταβολής δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόµατος αδείας και στους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Όσον αφορά ειδικά στην προϋπόθεση της µόνιµης και νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις του N 1296/1982, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση του N 4093/2012, προέβλεπαν ότι δικαιούχοι της παροχής ήταν οι «Έλληνες υπήκοοι και οι οµογενείς, που µένουν µόνιµα στην Ελλάδα». Από την διατύπωση της αρχικής διάταξης προκύπτει ότι ο νοµοθέτης του N j 1296/1982 αρκέσθηκε στην επιβεβαίωση της ενεστώσας κατοικίας του προσώπου για τη χορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα. Ακολούθως, με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.