«Επισκόπηση νομολογίας ΔΕΕ σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (Ιανουάριος - Ιούνιος 2016)» (επιμ. - επεξ. Α. Αρχοντάκη, Ελ. Τσιάκα)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2-3/2016, Μάϊος-Δεκέμβριος 2016

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προδικαστική παραπομπή - Κανονισμός (ΕΕ) 604/2013 - Προσδιορισμός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως ασύλου κατατεθείσας σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας - Άρθρο 12 - Χορήγηση άδειας διαμονής ή θεώρησης εισόδου - Άρθρο 27 - Προσφυγή - Έκταση του δικαστικού ελέγχου1) ΔΕΕ, C-63/2015, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, Mehrdad Ghezelbash κατά Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (προδικαστικό ερώτημα) Ιστορικό Πλαίσιο: Στις 4 Μαρτίου 2014, ο M. Ghezelbash, ύστερα από ακρόασή του, υπέβαλε αίτηση χορήγησης άδειας προσωρινής διαμονής, ενώπιον των ολλανδικών αρχών. Κατόπιν έρευνας στο Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (VIS) προέκυψε ότι η εξωτερική αντιπροσωπεία της Γαλλίας στο Ιράν είχε χορηγήσει στον ο M. Ghezelbash θεώρηση, η οποία ίσχυε από τις 17 Δεκεμβρίου 2013 μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2014. Ως εκ τούτου, στις 7 Μαρτίου 2014, ο Staatssecretaris ζήτησε από τις γαλλικές αρχές να αναλάβουν τον ενδιαφερόμενο, βάσει του Κανονισμού 604/2013. Πράγματι, στις 5 Μαΐου 2014, οι γαλλικές αρχές αποδέχθηκαν το αίτημα αυτό (σκ. 19-21). Με υπόμνημα παρατηρήσεων που κατέθεσε στις 20 Μαΐου 2014, ο M. Ghezelbash ζήτησε από τον Staatssecretaris να εξετάσει την αίτηση ασύλου του, στο πλαίσιο της παρατεταμένης διαδικασίας ασύλου, προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να προσκομίσει τα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.