Γ. Βιβλίο αποθήκης ΝΠΔΔ - ΟΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 155, Ιανουάριος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Είναι τα ΝΠΔΔ - ΟΤΑ υποχρεωμένα από την κείμενη νομοθεσία να τηρούν βιβλίο αποθήκης για τα αναλώσιμά τους; Απάντηση : Σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. δ΄ και ε΄, της παρ. 2, του άρθρου 1, του Ν 4308/2014, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των ΕΛΠ, υφίστανται και για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του Ν 4270/2014, καθώς και για τους φορείς του δημοσίου τομέα του άρθρου 14 του Ν 4270/2014 εκτός Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι μέχρι την θέση σε ισχύ των ΕΛΠ είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του ΠΔ 1123/1980 (ΕΓΛΣ). Ωστόσο, βάσει της παρ. 7, του άρθρου 1, προβλέπεται ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 14 του Ν 4270/2014 οι οποίοι από άλλη διάταξη νόμου υποχρεώνονταν σε εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών της Υποπαραγράφου Ε1 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012 (Α΄ 222), όταν δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 2 (βλ. ανωτέρω) , εφαρμόζουν μόνο τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος νόμου, πλην των διατάξεων των παραγράφων 8 έως 12 του άρθρου 3 και των διατάξεων που αφορούν την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, η υποχρέωση τήρησης αρχείου ιδιόκτητων αποθεμάτων προβλέπεται με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 4. Επομένως, θεωρούμε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.