Β. Διάρκεια λύσης και εκκαθάρισης ανωνύμου εταιρείας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 156/2016, Φεβρουάριος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

B. Διάρκεια λύσης και εκκαθάρισης ανωνύμου εταιρείας Ανώνυμη εταιρεία τέθηκε υπό λύση και εκκαθάριση στις 28/2/2015. Ερωτάται ποιο είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα, αν υπάρχει, περάτωσης της διαδικασίας δεδομένου ότι υφίσταται υποχρέωση απόδοσης οφειλόμενου ΦΠΑ της εταιρείας προς το δημόσιο, λόγω υπαγωγής στο καθεστώς του άρθρου 39Β και δεδομένων ανεξόφλητων απαιτήσεων από πελάτες του ιδίου καθεστώτος. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Από 1/1/2019 είναι σε ισχύ ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες 4548/2018. Στις διατάξεις του νέου νόμου και ειδικότερα στο άρθρο 169 (παρ. 1) αναφέρεται: «Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.