ΕιρΑμαρ 298/2018 [Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία – Έξοδος εταίρου για σπουδαίο λόγο – Καταβολή εταιρικού μεριδίου]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 156/2016, Φεβρουάριος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΙΚΕ – Έξοδος εταίρου για σπουδαίο λόγο - Καταβολή εταιρικού μεριδίου ΕιρΑμαρ 298/2018 Από τον συνδυασμό των άρθων 75, 92 και 48 § 1 του Ν 4072/2012 συνάγονται τα εξής: Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της ΙΚΕ με δικαστική απόφαση , κατόπιν αίτησής του προς το Ειρηνοδικείο του τόπου της έδρας της εταιρείας, επικαλούμενος και αποδεικνύοντας σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος υφίσταται, αν η εξακολούθηση της παραμονής του εταίρου στην ΙΚΕ μπορεί να θεωρηθεί δυσβάστακτη για τον αιτούντα την έξοδό του εταίρο, για λόγους αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς, συνεκτιμώντας την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (π.χ. διαταραχή των σχέσεων και αδυναμία συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των εταίρων ή μεταξύ των εταίρων και των διαχειριστών). Σε κάθε περίπτωση, για τη στοιχειοθέτηση σπουδαίου λόγου δεν απαιτείται υπαιτιότητα των λοιπών εταίρων ή του διαχειριστή ή της εταιρείας ή τρίτου, αλλά ούτε έλλειψη υπαιτιότητας στο πρόσωπο του αιτούντος την έξοδό του εταίρου. Περαιτέρω, κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας, εφόσον τέτοιο δικαίωμα προβλέπεται στο καταστατικό και υπό τις οριζόμενες σε αυτό προϋποθέσεις και διαδικασία. Το δικαίωμα εξόδου θα ασκείται συνήθως από τον δικαιούχο εταίρο με μονομερή δήλωση προς την ΙΚΕ, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον διαχειριστή, και τα έννομα αποτελέσματα της δήλωσης θα επέρχονται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.