ΓνωμΣΛΟΤ 38/8.1.2019 «Λογιστικός χειρισμός συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014», με σχόλιο Ν. Σγουρινάκη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 156/2016, Φεβρουάριος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΓνωμΣΛΟΤ 38/8.1.2019 «Λογιστικός χειρισμός συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014» Με τον N 4587/24.12.2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 218), ψηφίστηκε το παρακάτω άρθρο: Άρθρο 57 Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η παρ. 18 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής: «18. Για τις συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α΄151), μέχρι τον χρόνο λήξης αυτών.» Η αντικατασταθείσα παράγραφος 18, του άρθρου 72 του ισχύοντος ΚΦΕ (Ν 4172/2013), είχε ως εξής: « 18.  Για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα  η παράγραφος 2 του άρθρου 24  τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019» Ωστόσο, η παραπάνω αντικατασταθείσα παράγραφος, ως εμφανιζόταν, δεν είχε νόημα ύπαρξης, δεδομένου ότι η παρ. 2 του άρθρου 24, είχε καταργηθεί: « 2.  [Η παρ. 2 του άρθρου 24  καταργήθηκε  με το άρθρο 115 παρ. 5β του Ν 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14.6.2018), εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα σύμφωνα με την παρ. 18α του ίδιου άρθρου και νόμου. Προηγουμένως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.