Αλφαβητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 156/2016, Φεβρουάριος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Αγροτικοί συνεταιρισμοί

– λύση και εκκαθάριση (Άρθρο Μ. Φεφές),

σελ. 115

Άδειες

– απώλεια δικαιώματος λήψης άδειας αναψυχής (ΑΠ 1050/2018),

σελ. 146

Ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ)

– διάρκεια λύσης και εκκαθάρισης (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 138

Αριθμοδείκτες

– το κυκλικό κριτήριο για την αξιολόγησή τους (Μαθηματικά - Οικονομετρία - Στατιστική Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 181

Αρχή της εύνοιας

– στο εργατικό δίκαιο (Άρθρο Α. Λεβέντη),

σελ. 130

Αστική ευθύνη του Δημοσίου

– προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης στην περίπτωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (ΣτΕ 1376/2018),

σελ. 151

Βεβαιώσεις αμοιβών

– για το 2018 (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 101

Βεβαιώσεις αποδοχών

– υποβολή στοιχείων για 2018 (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 101

Διαχειριστές ΙΚΕ

– αμοιβές (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 140

Δικαιώματα (royalties)

– λογιστική αντιμετώπιση της προκαταβολής για την παραχώρησή τους (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 137

Δικηγόροι

– μη νόμιμες οι παρακρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ από τις αποδοχές εμμίσθων (ΜΕφΠατρ 442/2018),

σελ. 151

Εισφορές

– ΕΦΚΑ από 1/1/2019, αναλυτικοί πίνακες (Άρθρο Επιστημονική Ομάδα του περιοδικού),

σελ. 126

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ

– οι εισφορές από 1/1/2019 (Άρθρο Επιστημονική Ομάδα του περιοδικού),

σελ. 126

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

– από θυγατρικές εταιρείες μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο (ΣτΕ 753/2018),

σελ. 145

Επαναμίσθωση

– πώληση περιουσιακού στοιχείου (sale and lease back) (Εφαρμογές φορολογίας και λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 133

Εργατικό δίκαιο

– η αρχή της εύνοιας (Άρθρο Α. Λεβέντη),

σελ. 130

Εταιρεία Ιδιωτική Κεφαλαιουχική

- έξοδος εταίρου (ΕιρΑμαρ 298/2018),

σελ. 152

- καταβολή εταιρικού μεριδίου (ΕιρΑμαρ 298/2018),

σελ. 152

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

- ανάκληση διαχειριστών (ΜΠρΘεσ 2602/2017),

σελ. 152

- διμελής (ΜΠρΘεσ 2602/2017), σελ. 152

– ευθύνη του δικαστικά διορισμένου προσωρινού διαχειριστή για χρέη (ΓνωμΝΣΚ 168/2018),

σελ. 153

- προσωρινή διοίκηση (ΜΠρΘεσ 2602/2017),

σελ. 152

Λύση

– αγροτικών συνεταιρισμών (Άρθρο Μ. Φεφές),

σελ. 115

Μισθωτοί

– δικαίωμα στη λήψη άδειας αναψυχής (ΑΠ 1050/2018),

σελ. 146

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

– ευθύνη του δικαστικού διορισμένου προσωρινού διαχειριστή (ΓνωμΝΣΚ 168/2018),

σελ. 153

Παραγραφή

– αξίωσης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου σε περίπτωση ανακληθείσας δήλωσης (ΣτΕ 1440/2018),

σελ. 145

– φορολογικών αξιώσεων αναγόμενων σε χρήσεις προγενέστερες του προηγούμενου της δημοσίευσης των νόμων ημερολογιακού έτους (ΣτΕ 403/2018),

σελ. 145

Πρόστιμα ΣΕΠΕ

– μη εφαρμογή του νομίμου ωραρίου επί προσώπων που κατέχουν θέσεις εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστοσύνης (ΔΠρΑθ 10200/2018),

σελ. 151

Sale and Lease back

– πώληση περιουσιακού στοιχείου με επαναμίσθωση (Εφαρμογές φορολογίας και λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 133

Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

– που είχαν συναφθεί πριν την 1/1/2014 (ΓνωμΣΛΟΤ 38/8.1.2019),

σελ. 159

Συνταξιοδότηση

– το αίτημα πρέπει να διατυπώνεται κατά τρόπο σαφή (ΣτΕ 1376/2018),

σελ. 151

Τίτλων μεταβίβασης

– ερμηνεία του άρθρου 42 ΚΦΕ και πρακτικά παραδείγματα (Άρθρο Χρ. Γιαννούλης),

σελ. 107

Υποκατάστημα

– αλλοδαπής τεχνικής εταιρείας, φορολογικές απαλλαγές (ΓνωμΝΣΚ 176/2018),

σελ. 153

Φορολογία εισοδήματος

– εξωλογιστικός προσδιορισμός οικονομικών αποτελεσμάτων επιχείρησης (ΣτΕ 1465/2018),

σελ. 145

– φορολογική αντιμετώπιση της μεταβίβασης τίτλων (Άρθρο Χρ. Γιαννούλης),

σελ. 107

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

– σε ανέγερση και ανακατασκευή παλαιών κτισμάτων (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 139