Αλφαβητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 157/2019, Μάρτιος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Ακίνητα ιδιοχρησιμοποιούμενα

– υπολογισμός εύλογης αξίας τους (Εφαρμογές Φορολογίας & Λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 242

Αναγγελία

– από τον εργοδότη της οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (ΤρΔΕφΑθ 1170/2017),

σελ. 257

Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)

– προγράμματα δωρεάν διάθεσης μετοχών και δικαιώματα προαίρεσης (Άρθρο Γ. Τζίφας),

σελ. 204

– προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές (Άρθρο Γ. Τζίφας),

σελ. 204

Αυθαίρετα

– πότε δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ανταποδοτικών τελών και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΓνωμΝΣΚ 237/2018),

σελ. 258

Διευθύνοντες υπάλληλοι

– έννοια και χαρακτηριστικά (ΑΠ 336/2018),

σελ. 256

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

– ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και εύλογη αξία (Εφαρμογές Φορολογίας & Λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 242

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

– χρόνος παραγραφής χρηματικών αξιώσεων που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές (ΓνωμΝΣΚ 224/2018),

σελ. 258

Επιχειρησιακή συνήθεια

– κατ' αρχή της ίσης μεταχείρισης (ΑΠ 337/2018),

σελ. 256

Εργατικό ατύχημα

– ευθύνη εργολάβου και εργοδότη (ΑΠ 374/2018),

σελ. 256

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

– υποχρεώσεις γνωστοποίησης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Άρθρο Ι. Αχινιώτης),

σελ. 233

Κρατικές ενισχύσεις

– αλληλεπίδραση με tax rulings ή «φορολογικές συμφωνίες» (Άρθρο Κ. Σαββαΐδου, Β. Αθανασάκη),

σελ. 238

Μετοχές

– προγράμματα δωρεάς (Άρθρο Γ. Τζίφας),

σελ. 204

– προνομιούχες και δεσμευμένες (Άρθρο Γ. Τζίφας),

σελ. 204

Μέρισμα

– διανομή σε κοινωφελές ίδρυμα (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 247

Νομικά πρόσωπα

– διαμόρφωση των φορολογικών συντελεστών από 1/1/2019 (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 250

Παροχή προσυνταξιοδοτική

– προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος για τραπεζοϋπαλλήλους (ΣτΕ 935/2018),

σελ. 257

Πρόστιμα ΣΕΠΕ

– όπως ισχύουν έως τον Φεβρουάριο 2019 (Άρθρο Α. Μπρούμου),

σελ. 219

Προϋπηρεσία

– προϋποθέσεις αναγνώρισης (ΤρΔΕφΑθ 1034/2017),

σελ. 257

Πώληση

– αγαθών στο κόστος αγοράς (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 248

Ράντα

– η αρχική αξία της ληξιπρόθεσμης (Μαθηματικά - Οικονομετρία - Στατιστική Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 279

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

– αρμοδιότητες, πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις (Άρθρο Α. Μπρούμου),

σελ. 219

Tax rulings

– οι «φορολογικές συμφωνίες» στο ευρωπαϊκό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων (Άρθρο Κ. Σαββαΐδου, Β. Αθανασάκη),

σελ. 238

Τεχνικές επιχειρήσεις

– καθαρά κέρδη (ΣτΕ 331/2018),

σελ. 255

Φοροαποφυγή

– εταιρική και εφαρμογή Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ (Άρθρο Δ. Πάσσιου),

σελ. 236

Φορολογία εισοδήματος

– κάλυψη δαπάνης κτήσης ακινήτου από εξωχώρια εταιρεία με εισαγωγή συναλλάγματος (ΣτΕ 952/2018),

σελ. 255

Φορολογικές δηλώσεις

– υποβολή χωριστά ή κοινώς από τους συζύγους, ισχύουν φορολογικό καθεστώς (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 250

– φυσικών προσώπων, διαδικασία υποβολής (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 197

Φορολογικές κυρώσεις

– αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης (ΣτΕ 2221/2018),

σελ. 254

Φόρος κληρονομιών

– μη νόμιμη η Πολ. 1055/2003 (ΣτΕ 998/2018),

σελ. 254

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

– προσδιορισμός του τόπου παροχής υπηρεσιών στις διασυνοριακές συναλλαγές υπηρεσιών (Άρθρο Αθ. Παπακωνσταντίνου),

σελ. 212

Χρηματοσειρά

– η αρχική αξία ληξιπρόθεσμης ράντας (Μαθηματικά - Οικονομετρία - Στατιστική Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 279