Ν. Σγουρινάκης, Ορισμός και χαρακτηριστικά των ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 159/2019, Μάιος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ορισμός και χαρακτηριστικά των ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Νίκος Σγουρινάκης,   Λογιστής - Φοροτεχνικός Ενόψει της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, χρήσιμο κρίνεται να έχουμε υπόψη μας τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Πάγια περιουσιακά στοιχεία μίας οντότητας είναι εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπον διαρκή, προς υλοποίηση του σκοπού της, ενώ ταυτοχρόνως αναμένεται να αποφέρουν οικονομικά οφέλη , για διάστημα μεγαλύτερο της μιας ετήσιας περιόδου (λογιστικής χρήσης) . Τα πάγια στοιχεία μπορεί να είναι ενσώματα, βιολογικά ή άυλα, ιδιόκτητα ή μισθωμένα (μόνο με την μορφή της χρηματοδοτικής μίσθωσης). Η αρχική καταχώρισή τους γίνεται στο κόστος κτήσης . Το κόστος κτήσης ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται, ώστε αυτό να περιέλθει σε κατάσταση ή σε θέση, έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ή να τεθεί σε εφαρμογή. Υπό την έννοια αυτή, το κόστος κτήσης περιλαμβάνει το σύνολο των καταβληθέντων ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων (πχ επιταγές), ή της σχηματισθείσας υποχρέωσης (αν η απόκτησή του έγινε «επί πιστώσει»), ή της εύλογης αξίας άλλου ανταλλάγματος , που κατατίθεται ή παρέχεται από την οντότητα, κατά τον χρόνο της απόκτησης ή της κατασκευής του. Περαιτέρω, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή υπόκεινται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.