Στ. Δρίτσας, Η διανομή των κερδών - Το νέο νομικό πλαίσιο, η λογιστική προσέγγιση και τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 159/2019, Μάιος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η διανομή των κερδών - Το νέο νομικό πλαίσιο, η λογιστική προσέγγιση και τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων Σταμάτης Δρίτσας,   Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Crowe Sol Συμβουλευτική Α.Ε. Ανάλυση του πλαισίου της διανομής των κερδών ως εταιρικής πράξης και λογιστικό γεγονός που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις. Περιεχόμενα I. Εισαγωγή II. Το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα III. Τα προς διανομή κέρδη και αποθεματικά IV. Πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη V. Κέρδη από επιμέτρηση σε εύλογη αξία VI. Συναλλαγματικές διαφορές VII. Υπεραξία σε ατομική εταιρεία VIII. Αναγνώριση αναλογίας κερδών συγγενούς ή κοινοπραξίας με τη μέθοδο της καθαρής θέσης IX. Αναθεώρηση εκτιμήσεων, μεταβολή λογιστικών αρχών και διόρθωση λαθών X. Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος ΧΙ. Η σχέση της διανομής των κερδών και της ρευστότητας ΧΙΙ. Οι διαπιστώσεις του ανεξάρτητου ελεγκτή I. Εισαγωγή Με τον όρο «διανομή κερδών» («διάθεση των κερδών») νοείται η με κάθε νόμιμο τρόπο διάθεση των καθαρών κερδών της περιόδου μίας εταιρείας, μετά από σχετική εισήγηση του ανώτατου διοικητικού της οργάνου (στις ανώνυμες εταιρείες αυτό είναι το διοικητικό συμβούλιο) και την έγκριση του ανώτατου εταιρικού οργάνου της (στις ανώνυμες εταιρείες είναι η γενική συνέλευση των μετόχων). Με μία διασταλτική ερμηνεία, ως «διάθεση κερδών» δε λογίζεται μόνο η καταβολή μερισμάτων στους ιδιοκτήτες...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.