Αλφαβητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 159/2019, Μάιος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Αποζημίωση απόλυσης

- εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία (ΑΠ 572/2018),

σελ. 446

Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης φορολογικής κύρωσης

– βάρος απόδειξης και έννοια (ΜΔΕφΠειρ 2052/2018),

σελ. 443

Αρχή της ίσης μεταχείρισης

- ζητήματα ρυθμιζόμενα με ΣΣΕ (ΑΠ 536/2018),

σελ. 445

Δάνεια

– εξοφλητέα τοκοχρεολυτικώς (Μαθηματικά - Οικονομετρία - Στατιστική Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 477

ΔΕΤΕ (Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών)

– δεν καταβάλλονται στους τελωνειακούς υπαλλήλους για την κάλυψη δαπανών στις οποίες υποβάλλονται εξαιτίας της υπηρεσίας τους (ΣτΕ 2109/2018),

σελ. 442

Δικαιώματα κοινωνικοασφαλιστικά

– αναγκαιότητα αναλογιστικής βάσης και προστασία (ΜΔΠρΘεσ 3037/2018),

σελ. 447

Επαγγελματικοί λογαριασμοί

– διαδικασία δήλωσης και εγκατάσταση POS (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 437

Εταιρεία Ανώνυμη

- έγκριση από ΓΣ (ΜΕφΑθ 2343/2018),

σελ. 448

- συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη (ΜΕφΑθ 2343/2018),

σελ. 448

Εταιρεία αφανής

- αγωγή κατά του διαχειριστή (ΤρΕφΑθ 2313/2018),

σελ. 448

- διανομή κερδών (ΤρΕφΑθ 2313/2018),

σελ. 448

Καταγγελία

– για σπουδαίο λόγο (ΑΠ 540/2018),

σελ. 446

– σύμβασης εργασίας ως έσχατο μέσο (ΑΠ 1435/2018),

σελ. 444

Κέρδη

– από επιμέτρηση σε εύλογη αξία (Άρθρο Στ. Δρίτσας),

σελ. 404

– το νέο νομικό πλαίσιο της διανομής τους και η λογιστική προσέγγιση (Άρθρο Στ. Δρίτσας),

σελ. 404

Λογιστές φοροτεχνικοί

– όρια ακαθάριστου εισοδήματος για τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 439

Μετοχές

– πότε υφίσταται υποχρεωτικότητα ονομαστικοποίησής τους (ΣτΕ 1776/2018),

σελ. 442

Μόνιμες διαφορές

– στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (Εφαρμογές φορολογίας και λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 432

Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

– φορολογικές υποχρεώσεις αθλητικού συλλόγου (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 437

Οίκηση

– αναγραφή στο Ε9 (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 439

Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές

– δύναται η ΕΛΤΕ να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της τα ονόματα των πειθαρχικώς τιμωρηθέντων υπό προϋποθέσεις (ΓνωμΝΣΚ 46/2019),

σελ. 449

Πάγια

– περιουσιακά στοιχεία, ορισμός και χαρακτηριστικά (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 397

Προσωπικά δεδομένα

– επεξεργασία τους σε τελωνειακής φύσης θέματα (ΔΕΕ υπόθ. 496/17, απόφ. της 16.1.2019),

σελ. 442

Προσωρινές διαφορές

– στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (Εφαρμογές φορολογίας και λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 432

POS

– δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 437

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ)

– νομοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο (Άρθρο Ε. Αντωνιάδου),

σελ. 417

Υγειονομικές επιτροπές

– δυνατότητα ενδικοφανούς προσφυγής κατά απόφασης αυτών (ΣτΕ 1450/2017),

σελ. 447

Φορολογικές δηλώσεις

– χαμηλοσυνταξιούχων με προσδιορισμό αντικειμενικών δαπανών (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 439

Φορολογική βάση

– στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (Εφαρμογές φορολογίας και λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 432

Φόρος Κληρονομίας

– προσδιορισμός φορολογητέας αξίας για βοσκότοπους και αγρούς μονοετούς καλλιέργειας (ΤρΔΕφΠατρών 69/2019),

σελ. 443

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

– δυνατότητα επιστροφής του σε απαιτήσεις ανεπίδεκτες είσπραξης (Άρθρο Χρ. Γιαννούλης),

σελ. 425