ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 161/2019, Ιούλιος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Άδειες

– ετήσια κανονική, υπολογισμός (Άρθρο Π. Ραπανάκης),

σελ. 618

Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ)

- ενέχυρο επί μετοχών (ΤρΕφΘεσ 1258/2018),

σελ. 658

– ονομαστικοποίηση των μετοχών (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 589

Αποζημίωση

– νόμιμη σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης (Άρθρο Ε. Αντωνιάδου),

σελ. 609

Απομείωση

– χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (Εφαρμογές φορολογίας & λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 639

Artificial Intelligence (AI)

– εφαρμογές της στην φορολογία (Άρθρο Φ. Μάλαμας),

σελ. 596

Δήλωση φόρου εισοδήματος

– υποβολή επιφύλαξης (ΣτΕ 1740/2018),

σελ. 654

Διευθυντικό δικαίωμα

– καταχρηστική άσκηση, παράλειψη τοποθέτησης σε θέση προϊσταμένου (ΑΠ 798/2018),

σελ. 656

Εκτίμηση

– της εξαρτημένης μεταβλητής, τυπικό σφάλμα (Μαθηματικά - Οικονομετρία - Στατιστική Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 681

Ενεργειακή κοινότητα

– μία μορφή αστικού συνεταιρισμού (Φορολογικές & λογιστικές επισημάνσεις),

σελ. 649

Επικουρικές συντάξεις

– ανώτατο όριο (ΣτΕ 1821/2018),

σελ. 657

Εταιρεία Ομόρρυθμη

- αξίωση αποζημίωσης για ζημία στην εταιρική περιουσία (ΤρΕφΑθ 2506/2018),

σελ. 658

- εκκαθάριση (ΤρΕφΑθ 2506/2018), σελ. 658

- λύση με καταγγελία (ΤρΕφΑθ 2506/2018),

σελ. 658

Εταιρικοί μετασχηματισμοί

– η φορολογική μεταχείριση (Άρθρο Κ. Σαββαΐδου),

σελ. 603

Εφάπαξ

– από ΤΑΠΕΤΕ, μείωση (ΣτΕ 1554/2018),

σελ. 657

Ιδιόχρηση ακινήτου

– φορολογική αντιμετώπιση τεκμαρτών εσόδων (ΔΕΔ 1200/8.4.2019),

σελ. 659

Ιεροψάλτες

– τρόποι αμοιβής (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 648

Κανονισμός εργασίας

– παράλειψη προαγωγής υπαλλήλου (ΑΠ 774/2018),

σελ. 656

Κατάσχεση

– φορολογικών στοιχείων (ΣτΕ 404/2018),

σελ. 655

Κοινωνική ασφάλιση

– επικουρική (ΜΔΠρΑθ 391/2019), σελ. 657

Μέλη ΔΣ

– ευθύνη για οφειλόμενους φόρους (ΣτΕ 1183/2018),

σελ. 654

Μεταβλητή εξαρτημένη

– έλεγχος εκτίμησης, τυπικό σφάλμα (Μαθηματικά - Οικονομετρία - Στατιστική Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 681

Μετοχές

– ονομαστικοποίηση βάσει των διατάξεων του Ν 4548/2018 (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 589

Μισθωτοί

– του άρθρου 12, παρ. 2 περ. στ΄ ΚΦΕ (Φορολογικές & λογιστικές επισημάνσεις),

σελ. 649

– υπολογισμός της ετήσιας κανονικής άδειας (Άρθρο Π. Ραπανάκης),

σελ. 618

Ναυτικοί

– αυτοτελής φορολόγηση του εισοδήματος (Φορολογικές & λογιστικές επισημάνσεις),

σελ. 649

Παράλληλη ασφάλιση

– σε ΟΣΑ και ΤΕΒΕ (ΣτΕ 1631/2018),

σελ. 657

Παραστατικά

– σε προμήθειες πωλήσεων στην εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 646

Σύζυγοι

– κοινή δήλωση φόρου εισοδήματος με χωριστές φορολογικές κατοικίες (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 647

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

– λύση (Άρθρο Ε. Αντωνιάδου),

σελ. 609

Τιμολόγια

– πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών (Φορολογικές & λογιστικές επισημάνσεις),

σελ. 649

Φόροι παρακρατούμενοι

– επιφύλαξη και προς την υποχρέωση απόδοσης (ΣτΕ 1736/2018),

σελ. 655

Φόρος κατανάλωσης

– επί προϊόντων οινοποιίας (ΣτΕ 1734/2018),

σελ. 654

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

– δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης (ΜΔΠρΑθ 20884/2018),

σελ. 655

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου

– ανταλλαγή για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επένδυσης σε Ακίνητη Περιουσία (ΣτΕ 90/2019),

σελ. 654

Χαρτόσημο

– μη επιβολή σε ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύστερα από απόφαση τακτικής συνμέλευσης (ΔΕΔ 1318/3.5.2019),

σελ. 659

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

– λογιστική και εύλογη αξία (Εφαρμογές φορολογίας & λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 639

Ψηφιακή οικονομία

– καταγραφή των φορολογικών πτυχών της (Άρθρο Φ. Μάλαμας),

σελ. 596